Inwestycje

 

PODSUMOWANIE ROKU 2013

  1. ZADANIA INWESTYCYJNE

    1. drogownictwo

- modernizacja drogi w miejscowości Kaki-Mroczki prowadzącej w kierunku Sosnówki w technologii potrójnego powierzchniowego utwardzenia masą bitumiczną – wartość ponad 100tyś.zł. Zadanie współfinansowane w 50% z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”,

- prace naprawcze utwardzonych nawierzchni dróg gminnych – ok. 60tyś.zł,

- prace naprawcze dróg żwirowych – ok. 3tyś.ton pospółki wraz z wbudowaniem, koszt ok. 60tyś.zł,

- budowa chodnika prowadzącego z drogi publicznej do Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach. Koszt ok.10tyś.zł,

1.2. bezpieczeństwo

- montaż monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych na terenie gminy Krzynowłoga Mała. Zamontowano łącznie 16 kamer wraz z 3 jednostkami centralnymi oraz system zabezpieczającym ujęcie wody przed osobami nieupoważnionymi w hydroforni w Krzynowłodze Małej. Łączny koszt ok. 19tyś.zł. Zadanie sfinansowane z funduszu prewencyjnego,

1.3. sport i kultura

- niwelacja terenu i przygotowanie nawierzchni pod boisko trawiaste w miejscowości Ożumiech, natomiast w przyszłym roku usytuowanie bramek piłkarskich i naniesienie linii boiska. Prace wykonane zostały systemem gospodarczym.

- remont pomieszczeń remizy OSP w Kakach-Mroczkach (kuchni oraz sali bankietowej) dla potrzeb społecznych mieszkańców, z uwagi na uzyskaną pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup sprzętu gastronomicznego (lodówka, zamrażalka, patelnia elektryczna itp.) oraz wyposażenia (stoły, krzesła, zastawa).

Wartość dofinansowania: ok. 13tyś zł.

Remont pomieszczeń wykonany został systemem gospodarczym.

- Ocean możliwości czyli projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umożliwiający wszystkim uczniom bezpłatne korzystanie z dodatkowych zajęć oraz zakup pomocy dydaktycznych. Uzyskane dofinansowanie w ramach projektu to ok. 420tyś.zł.

- pozyskane środki finansowe na budowę placu zabaw oraz boiska do siatkówki w miejscowości Kaki-Mroczki w ramach PROW w wysokości: 25tyś.zł. Realizacja inwestycji w przyszłym roku.

 

Inwestycje w 2012 roku w Gminie Krzynowłoga Mała

 Podsumowując rok 2012 pod względem inwestycji, głównie obfitował na ukończeniu i oddawaniu do użytku zadań tzw. wieloletnich realizowanych na przełomie lat 2011/2012. Powodem do dumy jest przede wszystkim nowa, pełnowymiarowa sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Krzynowłodze Małej.

Wartość obiektu z wyposażeniem i sprzętem sportowym to 2,2 mln. zł. Jest to jeden z nowocześniejszych obiektów w naszym powiecie. Sala gimnastyczna przystosowana jest min. do gry w piłkę halową i ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz unihokeja. Posiada drabinki, linę wspinaczkową oraz zestaw do skoku wzwyż.

Warto wspomnieć o prężnie działającej siłowni, która wyposażona jest w profesjonalny sprzęt siłowy oraz fitness. Wyposażenie w różnorodny sprzęt sportowy sprawia, że wszyscy znajdą coś dla siebie.

Kolejną ważną zrealizowaną inwestycją dla naszej Gminy była modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej. Po trwającym prawie dwa lata remoncie i występującymi przy tym licznymi problemami technicznymi z wykonawcą, w maju br. w końcu udało się oddać budynek do użytku. Ośrodek zdrowia zmienił się nie do poznania, z szarej architektury lat sześćdziesiątych zyskaliśmy nowoczesny wygląd godny XXI w.

Budynek stał się energooszczędny i przyjazny środowisku. Pacjenci nareszcie mogą z przyjemnością korzystać ze świadczonych usług zdrowotnych.

Zakończyliśmy również II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie do użytku oddano ich 240 sztuk. Pomimo początkowych problemów z uzyskaniem prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni, udało się opanować sytuację dzięki sprawnej konserwacji naszego pracownika Krzysztofa Leśnikowskiego.

Największym problemem było utrzymanie odpowiedniej flory bakteryjnej oraz odprowadzanie wody. W trakcie realizacji okazało się, że na ziemi gliniastej jest problem z wsiąkaniem wody do gruntu. Dzięki wspólnym staraniom gminy i wykonawcy zostały wykonane drenaże, co pozwoliło rozwiązać problem.

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać „nowa ustawa śmieciowa”, która nakłada na gminę obowiązek segregacji odpadów. W przypadku właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb, każdy musi posiadać dokument potwierdzający odbiór osadu czynnego lub ścieku nieoczyszczonego. Na gminę będzie nałożony obowiązek przeprowadzania kontroli w tym zakresie. Dlatego też, już teraz wychodzimy naprzeciw mieszkańcom przygotowując umowy na konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki temu właściciel zbiornika będzie miał wybierany osad dwa razy w roku oraz zaszczepiane świeże bakterie. Dodatkowo przy ewentualnych awariach będzie zapewniona pomoc naszego pracownika.

W 2012 roku dokonano naprawy nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych za sumę ok. 100 tys. zł. Remonty są konieczne ze względu na fakt, iż pierwsze drogi powstawały w 2007 roku i po sześciu latach zaczęły tworzyć się ubytki, które trzeba naprawiać.

Warto wspomnieć o tym, że gmina jest w trakcie realizacji projektu na budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Krzynowłodze Małej oraz Romanach-Seborach. Dla Krzynowłogi Małej jest już projekt budowlany, który oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. Szacowany koszt budowy kontenerowej oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną wynosi ok. 4 mln. zł. Projekt na budowę kontenerowej oczyszczalni w Romanach-Seborach ma już pozwolenie na budowę, oraz został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach programu PROW.

 

 

Inwestycje w 2010 roku w Gminie Krzynowłoga Mała
 

Referatem Promocji i Rozwoju kierował Grzegorz Ostrowski /sekretarz gminy – red./. W tym referacie pracują: Iwona Sobocińska na stanowisku ds. gospodarki gruntami, Paweł Mostowy – czuwa nad zamówieniami publicznymi, a Sylwester Gadomski zajmuje stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i melioracji oraz pełni funkcję gminnego informatyka.

Najważniejszym zadaniem referatu jest pozyskiwanie funduszy na inwestycje, dbanie o ich pomyślny i prawidłowy przebieg. W dużej mierze praca polega też na pisaniu projektów inwestycyjnych.

W 2010 roku rozpoczęto następujące inwestycje, na które w dużym procencie referat opracował projekty. Są to:
 

1. Budowa sali gimnastycznej w Krzynowłodze Małej - realizacja 2010 – 2011, koszt 1,9 mln. zł. Dofinansowanie Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 1 mln zł

2. Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała - koszt 430 tys. zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 290 tys. zł. Dodatkowo został założony monitoring wizyjny placu przed budynkiem Urzędu Gminy.

3. Termomodernizacja, wymiana dachu oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach - koszt 407 tys. zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 117 tys. zł

4. Budowa placu zabaw w Krzynowłodze Małej - koszt 126 tys. zł. Dofinansowanie w ramach programu Radosna Szkoła w kwocie 63 tys. zł.

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała - realizacja 2010 – 2012. Koszt 5 mln. zł. - dofinansowanie 75% wartości inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - koszt 415 tys. zł.

7. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej - realizacja 2010-2011.  Koszt 616 tys. zł. Inwestycja na pierwszym miejscu listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie w wysokości 75% wartości inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. Za kwotę 234 tys. zł wymienione zostały 74 okna oraz główne drzwi wejściowe ze szkłem bezpiecznym. 

9. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Krzynowłodze Małej - koszt 44 tys. zł

10. Docieplenie ścian zewnętrznych starej części budynku Urzędu Gminy wraz z remontem wejścia do budynku - koszt 60 tys. zł.

11. Przebudowa dróg w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej emulsją oraz kruszywem w miejscowościach: Wiktorowo, Wiktorowo-Kolonia, Ostrowe, Goski-Wąsosze, Zalesie Świniarskie, Romany-Karcze, Świniary, Borowe-Gryki, Krajewo Wielkie oraz droga relacji Świniary – Ulatowo-Zalesie - długość 13,8 km. Łączny koszt 1,1 mln. zł

12. Bieżąca naprawa dróg żwirowych. Koszt 430 tys. zł to zakupienie, rozsypanie i rozgarnięcie około 22 tys. ton żwiru na drogach gminnych.

Referat w 2010 r. złożył następujące projekty:
 

1. „Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –2013. Szacowany koszt inwestycji - 1,3 mln zł, dofinansowanie 500 tys. zł. 

2. „Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Szacowany koszt inwestycji: 935 tys. zł, dofinansowanie 500 tys. zł

3. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Szacowany koszt inwestycji 390 tys. zł, dofinansowanie 250 tys. zł.

4. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Gmina Krzynowłoga Mała jest Liderem Projektu. Projekt obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej trzech gmin: Krzynowłoga Mała, Chorzele, Jednorożec. Szacowany koszt inwestycji 6,7 mln. zł, a dofinansowanie 4,4 mln. zł.

Budynki objęte projektem w Gminie Krzynowłoga Mała to: Szkoła Podstawowa w Świniarach – instalacja c.o., Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach – instalacja c.o., termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach - zadanie już zrealizowane – zwrot kosztów, termomodernizacja hydroforni w Krzynowłodze Małej, termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum, ocieplenie ścian budynku Urzędu Gminy - zadanie zrealizowane – zwrot kosztów.


 

Podsumowanie inwestycji w gminie w roku 2009.
 
            Rok 2009 pod względem inwestycji w Gminie Krzynowłoga Mała - pomimo zachwiania gospodarczego w państwie, można uznać za udany – mówi wójt Adam Bacławski. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane w 100% oraz dodatkowo nadano bieg inwestycjom planowanym na najbliższe lata. Przygotowane na 2010 rok i kolejne lata są bardzo kosztowne. Realizacja ich będzie tylko wówczas realna, jeżeli gmina otrzyma wnioskowane dofinansowania. Uzyskanie dotacji może być trudne, gdyż konkurencja jest ogromna. Jednakże gmina poczyni wszelkich starań, by osiągnąć założony cel.
           
Infrastruktura drogowa
            Podsumowując rok 2009 można powiedzieć, że gmina przede wszystkim za priorytet uznała remonty i przebudowę dróg. Wydaliśmy na to ponad 1,2 mln. zł. Tylko na bieżące utrzymanie dróg żwirowych gmina wydała 220 tys. zł, a było to ok. 12 tys. ton żwiru wraz z rozwiezieniem. Na przebudowę dróg pozyskaliśmy fundusze z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” oraz z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w łącznej kwocie 500 tys. zł. Za to dało się przebudować blisko 9 km dróg w technologii poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją oraz kruszywem naturalnym. Aby zadania inwestycyjne stały się faktem, dodatkowo gmina dołożyła pozostałą część kosztów (razem ok. 50%). Łącznie przebudowaliśmy 6 odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Plewnik, Piastowo, Chmieleń Wielki, Rudno Jeziorowe, a także odcinki Morawy-Łanięta-Romany Fuszki oraz Chmielonek – Masiak - Zalesie.
            Ponadto w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym zadbano o bezpieczeństwo mieszkańców budując chodniki na ulicy Przasnyskiej w Krzynowłodze Małej oraz zatoki autobusowe wraz z przystankiem w miejscowości Grabowo - Rżańce.
Roboty budowlane
            To przede wszystkim nowa świetlica w Kakach Mroczkach. Powstała po zaadaptowaniu pomieszczeń budynku OSP, które zostały użyczone gminie na okres 7 lat. Wykonano remont pomieszczeń, wymieniono stolarkę okienną oraz wymieniono piec i grzejniki. Roboty budowlane przeprowadzone zostały systemem gospodarczym przez pracowników tut. Urzędu gminy, co zdecydowanie pomniejszyło nakłady finansowe. Aby można było w pełni korzystać z świetlicy wiejskiej pozostał jedynie zakup mebli i sprzętu RTV. 
            Dzięki pozyskanym funduszom z budżetu Urzędu Marszałkowskiego stanowiącym 50% inwestycji udało się przeprowadzić adaptację pomieszczeń na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej za kwotę 83 tys zł. Inwestycja przede wszystkim wpłynęła na poprawę warunków edukacji dzieci, jak również spowodowała zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, a co za tym idzie emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
            Również ubiegły rok przyniósł zakończenie prac budowlanych związanych z pierwszym etapem rozbudowy budynku urzędu gminy - stan surowy. Wartość inwestycji wyniosła blisko 370 tys. zł. Jednak jest możliwość zwrotu poniesionych kosztów związanych z wybudowaniem dachu oraz kosztów zmodernizowania w roku 2007 instalacji centralnego ogrzewania wraz kotłownią w starej części budynku. W tym celu niezbędne będzie złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Ochrona powietrza, energetyka”, który przewidywał będzie m.in. kolejny etap budowy: termomodernizację, wymianę stolarki okiennej oraz rozprowadzenie instalacji C.O. w nowej części budynku. Wniosek złożony zostanie z chwilą ogłoszenia naboru przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 
Samochody dla OSP
            Podobnie jak w roku poprzednim, gmina doposażyła Ochotniczą Straż Pożarną w Krzynowłodze Małej w średni samochód do ratownictwa drogowego z funkcją gaśniczą marki Renault G-230 z 1990 r. Samochód został dofinansowany z budżetu państwa - 70 tys zł, a gmina dołożyła jedynie 5 tys. Ponadto, jeszcze większy powód do zadowolenia, gdyż Gmina Krzynowłoga Mała w porozumieniu z Gminą Czernice Borowe złożyły wspólny projekt o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała”. Dzięki któremu nasza gmina zyska nowy samochód ratowniczy. Projekt został pozytywnie oceniony, a jego wartość opiewa na kwotę blisko 4 mln. zł, z czego 825 tys. zł przypadło na naszą gminę.
 
Dokumentacje, wnioski…
            Gmina zainwestowała w projekt budowlano-wykonawczy na budowę nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym o wymiarach 18 x 36 m przy gimnazjum w Krzynowłodze Małej. Nowy obiekt ma powstać w miejscu istniejącej sali. Aby zrealizować to przedsięwzięcie niezbędna jest pomoc finansowa z zewnętrznych źródeł. Dlatego też złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, który zakłada także remont budynku gimnazjum w ramach RPO Województwa Mazowieckiego – „Infrastruktura służąca edukacji”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną na kwotę 4,5 mln. zł.
            Podobnie sprawa się ma z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Opracowane zostały projekty na blisko 400 oczyszczalni, na które złożony został wniosek o wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość inwestycji - 6 mln. zł. Jednak nadal czekamy na ogłoszenie rankingu beneficjentów zakwalifikowanych do dofinansowania.
            Przygotowane inwestycje do realizacji na najbliższy rok oraz kolejne lata są bardzo kosztowne. Realizacja ich będzie tylko wówczas realna, jeżeli gmina otrzyma wnioskowane dofinansowania. Natomiast uzyskanie dotacji na powyższe zdania może być trudne, gdyż i konkurencja jest ogromna. Jednakże gmina poczyni wszelkich starań, by osiągnąć założony cel.

 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007