Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Konkurs na interpretację słów hymnu gminy

09.05.201213:32

Sylwester

  Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej ogłasza konkurs na interpretację słów hymnu gminy. Konkurs pod hasłem: "Ja w tych stronach się urodziłem/am - moja mała ojczyzna, bliska czy daleka mojemu sercu?"

 

 

 

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 

 1. Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa i regionu.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów:

 • klas VI szkół podstawowych i I-III gimnazjalnych w formie literackiej.
  Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac literackich wykonanych w dowolnej formie literackiej (poezja, esej, wspomnienie, kartka z pamiętnika, reportaż, opowiadanie, rozprawka itp.), promujących wartości w wymiarze osobowym i społecznym, a także przedstawienie i popularyzacja idei patriotyzmu,

 • klas I – V szkół podstawowych w formie plastycznej. Prace muszą być wykonywane w formie plakatu. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne z fotografią włącznie. Format nie powinien być mniejszy niż A3 (duży blok rysunkowy).

 1. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.


   

II. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY

 

 1. Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego Regulaminie.

 1. Uczniowie wykonują prace samodzielnie. Mogą korzystać z nadzoru nauczycieli.

 1. Każda szkoła może wytypować do konkursu po 3 prace z każdej klasy.

 1. W terminie od 26 kwietnia do 31 maja br. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej (pok. Nr 5).

 1. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do Regulaminu).

 1. Wójt Gminy Krzynowłoga Mała powołuje niezależną Komisję Konkursową, która przeprowadza formalną kwalifikację prac (zgodność z regulaminem), a następnie dokonuje ich oceny uwzględniając walory literackie i plastyczne oraz sposób przedstawienia tematu.

 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klas I–III - uczniów szkół podstawowych, klas IV–V uczniów szkół podstawowych oraz VI szkół podstawowych i I-III gimnazjalnych.

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 1. Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana na podany w metryczce adres poczty elektronicznej w terminie do 15 czerwca 2012 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Krzynowłoga Mała.
   

III. NAGRODY

 

 1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

 1. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007