Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

22.06.201211:23

Sylwester

Zgłoszenia drużyn należy składać do 30 czerwca 2012 roku do godz. 8:30 u organizatora

 

 REGULAMIN ROZGRYWEK

§ 1
 

Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej, atrakcyjnej formy czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji wśród młodych ludzi oraz wsparcie środowisk zainteresowanych długofalowym podnoszeniem poziomu piłki nożnej.
 

§ 2
 

 1. Organizatorem Turnieju jest Gminny Klub Sportowy Krzyniak (zwany dalej Organizatorem)

 2. IITurniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Krzynowłoga Mała (zwany dalej turniejem) rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami Organizatora.

§ 3
 

 1. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie niezrzeszone zespoły składające się z osób urodzonych przed 01. 01. 1997 roku.

 2. Zgłoszenie do gry odbywa się do 30 czerwca 2012 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 120 zł.

 3. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub legitymację szkolną) ze zdjęciem. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest posiadanie listy zawodników.

 4. W trakcie turnieju (od zgłoszenia drużyny do rozstrzygnięcia turnieju i dekoracji zwycięzców) zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół.

 5. W przypadku zmiany przez zawodnika zespołu w trakcie jednej edycji turnieju następuje automatyczne wykluczenie z rozgrywek zawodnika i zespołu, w którym zawodnik po raz drugi wystąpił.

§ 4
 

Miejsce i termin turnieju:
 

30 czerwca 2012 r

godz. 900

boisko szkolne w miejscowości Romany-Sebory
 

§ 5


 Zespoły grają w 3 grupach po 3 zespoły, wg schematu „każdy z każdym”

 1. Z każdej grupy eliminacyjnej pierwsze zespoły awansują do gier półfinałowych

 2. Do półfinału awansuje również najlepsza drużyna z 2 miejsca w grupach z najlepszym bilansem punktowym.

 3. Organizator ma prawo do zmiany schematu rozgrywek w przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn.

§ 6 

W zawodach punktuje się następująco:

 

 1. za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty

 2. za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt

 3. za przegraną zero punktów

§ 7

W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu decydują kolejno:
 

 1. Wynik bezpośredniego spotkania

 2. Korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju

 3. Większa liczba strzelonych bramek

 4. Mniejsza liczba straconych bramek

 5. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami
   

§ 8 

Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji Organizatora turnieju. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie trenera lub innej osoby towarzyszącej drużynie.

§ 9
 

 1. Zespół składa się z 10 zawodników.

 2. Liczba zawodników jednocześnie przebywających na boisku w trakcie meczu wynosi 5+1 (bramkarz)

 3. Tylko taki skład zespołu dopuszczany jest do przebywania na boisku

 4. Czas trwania meczu wynosi 2 x 10 minut z 3 minutowa przerwą

 5. W czasie spotkania obowiązują zmiany „hokejowe” we właściwej strefie zmian.

 6. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów.

 7. W turnieju finałowym zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z tymi samymi numerami.

 8. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, korkotrampki), obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

 9. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5.
   

§ 10
 

W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia.

§ 11

W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:

 1. Nie obowiązują przepisy tyczące pozycji spalonej.

 2. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.

 3. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej.

 4. Zmiany zawodników w trakcie meczu dokonywane są w sposób lotny w określonej strefie linii bocznej.

 5. Liczba zmian w trakcie meczu jest nielimitowana.

 6. Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni.

§ 12

Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:

 1. Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia.

 2. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika.

 3. Czerwona kartka, będąca skutkiem drugiej żółtej kartki, powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu.

 4. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki otrzymanej przez jednego z zawodników można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.

§ 13

 1. Drużyny, które zajmą miejsca 1 - 3 w rozgrywkach otrzymają puchar, dyplom oraz nagrody indywidualne.

 2. Pozostałe drużyny uczestniczące w finale otrzymają medale, dyplomy.

 3. Organizator przewidują nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca turnieju oraz najlepszego bramkarza.

§ 14
 

Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez sędziego głównego i dyrektora turnieju w trakcie jego trwania.

§ 15 

We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu, decyzje podejmuje Organizator turnieju.

§ 16 

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi turnieju, a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów.

§ 17 

Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w uzasadnionych przypadkach.

§ 18 

Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników oraz osób towarzyszących na wypadek kontuzji, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności z tego tytułu.
 

> > Formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu w poniższą ikonkę < <

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007