Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Troska o ludzkie życie - najważniejsze z zadań

06.07.201211:58

Sylwester

 APEL KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI do uczestników ruchu drogowego

Szanowni Państwo,

W dniu 30 maja 2012 roku w Płocku odbyła się Pierwsza Krajowa Debata "Pieszy - niechroniony uczestnik ruchu drogowego".

Intencją organizatorów spotkania było wzbogacenie publicznej debaty o głos ekspertów, reprezentujących środowiska naukowe, właściwe gremia parlamentarne, administrację publiczną, w tym zarządców dróg, organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Policję. Otwarta formuła dyskusji zapewniła możliwość wyrażenia opinii każdemu zainteresowanemu.

Inicjatorzy - Prezydent Miasta Płocka, Stowarzyszenie „Koalicja na rzecz Pieszych" oraz mazowiecka Policja - przygotowali wnioski i refleksje zmierzające do rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

Polska jest jednym z najbardziej zagrożonych, śmiertelnymi wypadkami na drodze, krajów UE - w ciągu pięciu miesięcy bieżącego roku zginęło na naszych drogach 1254 osób, w tym 382 pieszych.

W przeliczeniu na 1 milion mieszkańców rocznie ginie na polskich drogach ponad 100 osób. Regionem szczególnie zagrożonym jest Mazowsze - stąd inicjatywa rozpoczynająca, właśnie tam, ogólnonarodową dyskusję w celu radykalnej zmianysytuacji. Widząc pilną potrzebę poprawy, kierując się troską o życie i zdrowie uczestników ruchu, Policja priorytetowo traktuje bezpieczeństwo na drogach, koncentrując swoją aktywność na obecności w miejscach zagrożonych, realizacji działań kontrolnych, przeciwdziałaniu naruszeniom prawa i prowadzeniu przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych.
Z wielkim uznaniem odnoszę się do wielopodmiotowych inicjatyw zmierzających ku poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a za szczególnie istotne uważam działania na rzecz niechronionych, bezbronnych i będących często bez szans w zetknięciu z pojazdem, uczestników ruchu - pieszych.
Wszyscy powinniśmy zabiegać o świadome, kulturalne, zgodne z zasadami poruszanie się po naszych drogach, z uwzględnieniem każdego kto z nich korzysta.


Apeluję o wspólną, obywatelską inicjatywę zapewniającą zmianę postrzegania pieszego – każdy ma prawo korzystać z drogi (uwzględniając obowiązujące ograniczenia prawne) i ma prawo oczekiwać, że jego życie i zdrowie nie będzie zagrożone ! Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia liczby ofiar na naszych drogach. Proszę o szacunek dla prawa i zasad ruchu drogowego. Wspólne działanie może być szczególnie skuteczne. Policja podejmie wszelkie możliwe inicjatywy zapewniające bezpieczeństwo pieszym i innym uczestniczącym w ruchu drogowym!

Proszę aby mój apel był także, potraktowany jako wezwanie do okazania szacunku wszystkim przybywającym do naszego kraju i przemieszczającym się po drogach w czasie wielkiego piłkarskiego święta - Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Sukces organizacyjny naszego kraju powinien wiązać się także z brakiem ofiar wypadków drogowych!
Troska o ludzkie życie jest najważniejszym z zadań!

nadinspektor Marek Działoszyński

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007