Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

KOMUNIKAT

13.08.201208:04

Sylwester

 Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok".

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

 Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września.

 Projekt uchwały zostanie:

 1)     opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;

 2)     przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie www.dialog.mazovia.pl;

 3)     wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

 a)    Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

 b)    Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

 c)    Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

 d)    Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,

 e)    Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

 

 Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1)     osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;

 2)     osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wymienione adresy:

 a)    Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

 b)    Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

 c)    Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

 d)    Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,

 e)    Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

 3)     drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;

 4)     za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 22 59 79 172, 59 79 298, e-mail: dialog@mazovia.pl.

 

> > Formularz konsultacji projektu < <

> > Roczny program współpracy < <

 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007