Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Murale w Krzynowłodze Małej

03.10.201207:22

Sylwester

 Wystawa tych nietypowych form plastycznych zawitała do centrum gminy. Można ją oglądać od 17 września do 15 października 2012 r. Autorami prac są artyści plastycy z warszawskiej ASP. Nosi tytuł "Miejsca szczególne". Dotyczą one Mazowsza. Koordynatorem projektu jest Sławosz Balcerzak z Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, natomiast kuratorem jest krytyk sztuki - Eulalia Domanowska. Jest ogólnie dostępna, bo prace wystawione są na zewnątrz w centrum gminy.

Wystawa w plenerze

- Założeniem projektu jest przygotowanie wystawy prezentującej zestaw murali* – malarstwa ściennego przygotowanego na specjalnych planszach, które można samodzielnie powiesić/zamontować na wyzna-czonej elewacji np. muru/budynku. Przygotowane przez artystów murale będą w różny sposób nawiązywać do regionu Mazowsza poprzez odniesienia historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe. Projekt można rozbudować o dodatkowe działania w danej miejscowości - mówi S. Balcerzak, koordynator projektu
z MCKiS.

Wystawa wzbudziła ogólne zainteresowanie mieszkańców, bowiem tego typu obrazy – fragmenty murów są nowością. Autorami wystawy „Miejsca szczególne” są artyści a ASP w Warszawie, między innymi: Sylwester Piędziejewski, Bartosz Leszczyna, Magdalena Szymańska, Paweł Stręk, Grzegorz Stępniak Łukasz Majcherowicz czy Piotr Kolasiński, autor obrazu przedstawiającego rozmowę Jana Himilsbacha ze Zdzisławem Maklakiewiczem.

Upiększanie przestrzeni

Organizatorom bardzo zależy, by tego rodzaju forma realizacji wizji plastycznej świata zaistniała w terenie.
- Wszak murale można realizować w najróżniejszej technice:
nadruki fotografii na tynku, freski, technika Kaima wykorzystująca pigmenty mineralne oraz szkło wodne jako spoiwo czy technika sgraffito. A po-wierzchni dla murali mamy wiele. Są to puste ściany, niekiedy ozdobione malunkami domorosłych graficiarzy – mówi Sylwester Piędziejewski – artysta plastyk, adiunkt w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego w warszawskiej ASP, autor nowatorskiej techniki malarstwa ściennego. Wójt gminy przychylnym okiem spojrzał na tego rodzaju realizacje plastyczne. - W gminie mamy taki miejsca, choćby przystanki autobusowe, niekiedy „upiększane” przez graficiarzy – powiedział Adam Bacławski podczas spotkania z autorami projektu. Sławosz Balcerzak podchwycił pomysł i zaproponował, by projekt „Miejsca szczególne” nie zakończyły się tylko wystawą, ale były realizowane poprzez warsztaty plastyczne z młodzieżą z zespołu szkół.

Warsztaty plastyczne

Warsztaty rozpoczną się, jak ustalono, już w październiku b. r. Ustalenia te zapadły podczas wernisażu wy-stawy „ Miejsca szczególne”, na których byli obecni S. Piędziejewski, S. Balcerzak i Milena Stryjewska -stu-dentka historii sztuki, przasnyszanka, woluntariuszka w MCKiS. Ona to zainteresowała gminę tym projektem. Spotkanie z młodzieżą w liczbie ok. 40 osób było bardzo interesujące. Artysta plastyk objaśniał istotę tworze-nia murali, czerpania tematów, sposoby ich realizacji. - Jestem zaskoczony zainteresowaniem uczniów. Malowanie na ścianach jest kuszące dla młodych, to wiem. Jednak chciałbym, by poznali, że malowanie na murach może być piękne, trwałe, a przede wszystkim mogą być zrealizowane ich pomysły i spełniona inwen-cja twórcza – powiedział po spotkaniu S. Piędziejewski.

Opiekunka grupy - Urszula Chodkowska – nau-czycielka plastyki w Zespole była żywo zainteresowana pomysłem konkursu dla młodzieży na mural. - Wy-bierzemy najlepsze prace, a autorzy ich wezmą udział w warsztatach. Może ich projekty zostaną utrwalone w miejscach publicznych naszej gminy – powiedziała po wernisażu.

Miejsca szczególne w gminie

Zatem projekt będzie realizowany do końca roku szkolnego. Po październikowych warsztatach na temat teorii sporządzania projektów murali, odbędą się drugie - wczesną wiosną. Te będą dotyczyć już wykonywania projektów i prawdopodobnie artyści razem z młodzieżą dokonają wyboru tematów. Następnie specjaliści od murali razem z młodymi plastykami z Krzynowłogi Małej pójdą w teren. Wstępnie wytypowano 4 przystanki – dwa murowane i 2 blaszane. Trzeba mieć nadzieję, że tego rodzaju wizja plastyczna spotka się z pozytywnym odzewem mieszkańców gminy, a młodzieży da satysfakcję z pozostawienia artystycznej pamiątki po sobie.

Autor projektu zapewnił, że finanse nie obciążą budżetu gminy. Będą pochodzić z budżetu MCKiS oraz z pieniędzy pozyskanych przez młodzież.


 

Bogusław Kruszewski

fot. archiwum MCKiS, S. Piędziejewski

źródło: wikipedia


 

* Mural − rodzaj malatury, nazwa pochodzenia hiszpańskiego oznaczająca w skrócie dzieło dekoracyjnego malarstwa ściennego, najczęściej monumentalne. Malowidła takie, w zależności od intencji twórcy, mogą mieć na celu impresję odbiorcy lub reklamę jakiegoś produktu. Murale można zdefiniować jako wielkoformatową grafikę na ścianach budynków. W Polsce w okresie PRL-u szczególnie upowszechniły się murale reklamujące przedsiębiorstwa i instytucje- PKO, PZU czy Totalizatora Sportowego albo Pewexu. Były też reklamy lokalnych fabryk i zakładów.

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007