Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

12.10.201213:12

Sylwester

 DEBATA SPOŁECZNA

We wrześniu br. na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęły się debaty społeczne na temat bezpieczeństwa publicznego, mające na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Forma debaty społecznej pozwala na wymianę informacji między policją a mieszkańcami. To społeczeństwo informuje o istniejących zagrożeniach, a rolą policji i samorządów jest wypracowanie wspólnych metod ich eliminowania. Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” mającego na celu koordynację działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tematyka debaty społecznej w Przasnyszu będzie dotyczyła : zagrożenia przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw (kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozboje, bójka lub pobicie, kradzież samochodu), zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W debacie weźmie udział wojewoda mazowiecki, komendanci policji, przedstawiciele samorządów, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowej oraz mieszkańcy naszego powiatu. 

Zapraszamy mieszkańców powiatu przasnyskiego do wzięcia udziału w spotkaniu 23 października br. w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu w godzinach 12:00- 14:00.


Asp. Ewa Śniadowska

KPP Przasnysz

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007