Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Siódma edycja medalu Mistrza światła

07.11.201208:17

Sylwester

Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego prosi o zgłaszanie kandydatur do Medalu na rok 2012 r. w następujących kategoriach:

1. Twórca Uznany

2. Debiut

3. Medal Honorowy

Do nagrody nominowane powinny być osoby lub grupy osób (stowarzyszenia, grupy muzyczne, teat-ralne, literackie itp.) związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia lub miejsce, w którym rozwijają swoją działalność artystyczną.

W kategorii TWÓRCA UZNANY kandydaci do medalu powinni posiadać wieloletni (około 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

W kategorii DEBIUT preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

MEDAL HONOROWY otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i ar-tystów oraz honorowi goście za zgodą Kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury, oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykracza poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapo-znaniu się z uzasadnieniem nominacji.
Nominacje, wraz z uzasadnieniem, prosimy składać w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, przy ul. Kilińskiego 2, w terminie do 30 listopada 2012 r.

Kanclerz Kapituły - dr Radosław Waleszczak
Przew. Komisji Konkursowych - Krzysztof Gadomski
Sekretarz Kapituły - Ewa Łukasiak

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007