Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Umowy o dofinansowanie projektów podpisane

27.11.201213:17

Sylwester

Dwanaście mazowieckich projektów realizowanych m.in. w gminach: Krzynowłoga Mała, Chorzele, Jednorożec oraz w Warszawie, Sierpcu, Milanówku, Mszczonowie, Gostyninie i pow. piaseczyńskim decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymało unijne dofinansowanie na ponad 121 mln zł. Łączna wartość wszystkich projektów to przeszło 210 mln zł.

Podczas III Forum dla rozwoju Mazowsza umowy w tej sprawie podpisali, Marszałek Adam Struzik, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. III Forum to dwudniowe wydarzenie konferencyjno - wystawiennicze, skierowane do beneficjentów unijnych dotacji. Odbyło się w dniach 14-15 listopada 2012 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum. Organizatorem była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

- Podczas dzisiejszego Forum będziemy rozmawiać o instrumentach finansowych, o doświadczeniach naszych beneficjentów. Chcemy jak najlepiej wydawać unijne pieniądze. Służymy radą i zdobytym doświadczeniem we wdrażaniu środków europejskich – powiedział Wiesław Raboszuk, otwierając konferencję.

Do dyspozycji uczestników byli zarówno eksperci od unijnych dotacji, jak i sami beneficjenci, którzy już skorzystali ze środków RPOWM. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami z procesu aplikowania i rozliczania europejskiego wsparcia.


Gmina Krzynowłoga Mała jest liderem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” w ramach Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO WM. Inwestycja jest realizowana na obszarze trzech gmin: Krzynowłoga Mała, Chorzele oraz Jednorożec.

- Całkowita wartość projektu to ponad 6,7 mln. zł. Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 4,3 mln. zł. To bardzo znaczny zastrzyk finansowy dla naszych gmin. Tym bardziej, że część inwestycji już zostało wykonanych. Zatem otrzymamy zwrot kosztów – mówił Wójt Gminy Krzynowłogi Małej - Adam Bacławski po podpisaniu umowy. Projekt objął przeprowadzenie termomodernizacji aż 16 budynków użyteczności publicznej na terenie trzech gmin północnego Mazowsza.

- Precyzyjnie mówiąc, zwrot kosztów w naszej gminie będzie za: termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach i Urzędu Gminy oraz wymianę stolarki okiennej w budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. Na przyszłe lata pozostanie termomodernizacja budynku po byłej szkole w Świniarach, Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach, Publicznego Gimnazjum i hydroforni w Krzynowłodze Małej – dodała Skarbnik Gminy Renata Wiśniewska, również obecna przy podpisaniu umowy.

Obecny na uroczystości podpisania umów, Wójt Gminy Jednorożec Michał Lorenc, też nie ukrywał zadowolenia.
- Otrzymaliśmy w sumie około 1,3 mln zł dofinansowania na projekty termomodernizacji: Urzędu Gminy w Jednorożcu, świetlicy wiejskiej w Małowidzu, świetlicy wiejskiej we wsi Ulatowo-Pogorzel, szkół w Połoni i w Olszewce. Tak jak w Krzynowłodze Małej otrzymamy refundację za inwestycje już wykonane, jak na przykład na świetlicę w Ulatowie-Pogorzeli – dodał M. Lorenc.

Inwestycje poprawy komfortu cieplnego budynków, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na skutek mniejszego niż dotychczas zapotrzebowania na ciepło w mieście i gminie Chorzele obejmą budynki: Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Komosińskiego 1, szkół podstawowych w Duczyminie, Zarębach i w Pościeniu Wsi. Cieszy fakt, że dofinansowanie objęło prawie 64 proc. całego projektu. To znaczy, że z każdej złotówki wydanej z budżetu gmin 64 grosze są pozyskane z funduszów unijnych. A dzięki temu w szkołach i budynkach służących mieszkańcom, w ramach inwestycji, zostaną przede wszystkim: docieplone ściany zewnętrzne i stropodachy, zmodernizowane instalacje: grzewcza, ciepłej wody, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa na spełniające wymogi współczynnika przenikania ciepła, wymienione parapety, rynny i rury spustowe, przebudowane kominy wentylacyjne, wyremontowane schody wejściowe i oświetlenie zewnętrzne.

Każda z gmin statystycznie otrzymała po około 1,4 mln zł dofinansowania inwestycji. To, przy skromnych dochodach własnych gmin, znaczący zastrzyk finansowy, co zaowocuje przede wszystkim podniesieniem komfortu nauki uczniów szkół, integracji społecznej w świetlicach wiejskich, czy podniesienia standardów obsługi mieszkańców w budynkach urzędów.


 

Rozmowa z Adamem Bacławskim – Wójtem Gminy Krzynowłoga Mała po ceremonii podpisania z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy o dofinasowanie projektu.

B.K. - Czy czuje się Pan wyróżniony, wszak znalazł się Pan wśród dwunastu beneficjentów, których umowy były podpisane w świetle jupiterów i kamer?

A.B. - Wyróżniony...? Wyróżnieni zostali mieszkańcy trzech naszych gmin bo będą bogatsi o 4,3 mln. zł. Dla mnie jest to ogromna satysfakcja, bo gdy kilka lat wstecz wspomniałem, że za inwestycje termomodernizacyjne otrzymamy refundację to niektórzy twierdzili, że fantazjuję. A jednak warto było fantazjować.

B.K. - Gmina Krzynowłoga Mała złożyła projekt także dla 2 innych gmin. To chyba nieczęsty przypadek, że gminy wspólnie stają w kolejce po unijne fundusze?

A.B. - Ten projekt miał szansę na dofinansowanie tylko w takiej formie. Pamiętam pierwsze rozmowy z ówczesnym Burmistrzem Miasta i Gminy Chorzele - Wojciechem Kobylińskim oraz Wójtem Gminy Jednorożec Michałem Lorenc, gdzie podjęliśmy decyzję o wspólnych działaniach, natomiast odpowiedzialność lidera wzięła na siebie Gmina Krzynowłoga Mała. Należy wspomnieć, że nie jest to pierwszy projekt prowadzony we współpracy z sąsiednimi gminami. W ubiegłym roku wspólnie z Gminą Czernice Borowe (lider) w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiliśmy nowy wóz bojowy za łączną kwotę 705 tyś. zł. Z doświadczenia mogę stwierdzić, że wspólne ubieganie się o dofinansowanie naprawdę opłaca się.

B. K. - Trudno było dogadać szczegóły projektu z Burmistrzem Chorzel - Beatą Szczepankowską i Wójtem Jednorożca – Michałem Lorencem?

A.B. - Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Każda z gmin przygotowała swoją dokumentację do refundacji środków finansowych za inwestycje już zrealizowane. Teraz przygotowujemy się już do przeprowadzenia postępowań przetargowych na pozostałe zadania przeznaczone do realizacji w ramach przedmiotowego projektu. Przy tej okazji muszę pochwalić swoich pracowników tj. Kierownika Pawła Mostowego, Iwonę Sobocińską oraz Sekretarza Grzegorza Ostrowskiego za nakład pracy, konsekwencję i profesjonalizm przy realizacji projektu. Dobra robota!

B.K. - Czy jest to pierwszy w tym roku projekt, w którym gmina starała się o unijną kasę?

A.B. - Nie. Jak wcześniej wspomniałem w b.r. otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowego wozu bojowego w kwocie 665 tyś. zł (środki własne w kwocie 55 tyś. zł), indywidualizację nauczania w szkołach w kwocie 90 tyś. zł, usuwanie azbestu z terenu gminy – ok. 100 tyś. zł, budowa sali gimnastycznej w Krzynowłodze Małej w wysokości 1 mln. zł oraz I etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie ok. 1,2 mln zł (inwestycja realizowana w ramach PROW WM– przyp. red.). Razem to blisko 3,6 mln zł łącznie z refundacją termomodernizacyjną. Wydaje mi się, że wygląda to dość optymistycznie dysponując dość znikomym budżetem gminy.

Poza tym w najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy o refundację modernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, o którym ostatnio zrobiło się dość głośno w mediach. Ale o tym może przy innej okazji.  

B.K. - Powszechnie wiadomo, że często gminy zadłużają się, by realizować inwestycje, a później ciśnienie gospodarzom gmin podnosi oczekiwanie na rozliczenie się z nich i zwrot finansów na projekty. Czy doświadczył Pan takiej sytuacji? Pytam w kontekście zwrotu nakładów na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

A.B. - Tak. Bez zaciągnięcia kredytu, czy pożyczki ciężko jest prowadzić duże inwestycje przy małym budżecie. Tak również było z I etapem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaciągneliśmy w październiku 2011r pożyczkę z BGK, a refundację otrzymaliśmy w lutym 2012r. Dlatego wskaźnik zadłużenia dla gminy na koniec 2011r był znaczny. W sumie ten projekt bedzie kosztował gminę tylko 5% łącznej wartości inwestycji, oczywiście biorę pod uwagę odliczenie podatku VAT. Przy dość sporej kwocie projektu uważam, że jest to małe obciążenie budżetu gminy. Rozliczenie II etapu budowy przydmowych oczyszczalni ścieków planowane jest na początek przyszłego roku. W tym miejscu warto nadmienić, iż pozyskanie środków ze żródeł zewnętrznych, zrealizowanie i rozliczenie inwestycji, to dopiero połowa sukcesu. Inwestycje gminne nie generują dochodu, co powoduje, że im jest ich więcej, tym więcej nakładów finansowych należy ponieść aby je utrzymać po oddaniu do użytku. 

Dziękuję za rozmowę.

tekst i fot: B. K.

 

 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007