Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ KAPITUŁY

07.12.201208:01

Sylwester

W dniu 4 grudnia 2012 roku w siedzibie Miejskiego Domu Kultury odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Kapituły Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego, na którym po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur.

Kapituła zdecydowała, że laureatami Medalu za rok 2012 zostali:

1. W kategorii - Twórca Uznany - dr hab. Krzysztof Wróblewski

2. W kategorii - Debiut - Stowarzyszenie "Młodzi w Regionie"

3. W kategorii - Medal Honorowy - dr Waldemar Krzyżewski

Skład Kapituły: kanclerz - dr Radosław Waleszczak, przew. Komisji Konkursowych - Krzysztof Gadomski, sekretarz Kapituły - Ewa Łukasiak, ekspert Kapituły - Krzysztof Miecznikowski. Komisja obradowała w składzie poszerzonym o dotychczasowych laureatów Medalu w kat. Twórca Uznany.


 LAUREACI 

Stowarzyszenie "Młodzi w Regionie" – DEBIUT

Powstało na początku 2010 roku. Po posiedzeniu, które obyło się w auli LO im. KEN w Przasnyszu, Kilka miesięcy później zarejestrowało swoją działalność w KRS. Młodzi ludzie stawiają sobie za cel aktywizację lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, biorąc pod uwagę skalę projektu oraz wiek osób zaangażowanych w jego realizację.

Organizację tworzą młodzi ludzie z powiatu przasnyskiego, ciechanowskiego i makowskiego. Aktualnie Stowarzyszenie skupia formalnie 60 osób w wieku od 18 do 27 lat. Celem "Młodych w Regionie" jest działalność na rzecz regionu i jego mieszkańców. Poprzez szereg inicjatyw o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym, integracyjnym czy charytatywnym Stowarzyszenie zamierza wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodych ludzi z Przasnysza, Ciechanowa, Makowa i mniejszych miejscowości regionu. Statutowa działalność "Młodych w Regionie" obejmuje organizację koncertów, turniejów, debat, spotkań z ciekawymi ludźmi, a także wyjazdów turystycznych - dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami z całej Polski. "Młodzi w Regionie" to nowoczesna organizacja, w pełni korzystająca ze środków i możliwości, jakie daje współczesna technika. Stowarzyszenie dysponuje własną platformą internetową, umożliwiającą członkom pozostawanie w stałym kontakcie, wymianę pomysłów i wspólne opracowywanie wszystkich projektów.

"Młodzi w Regionie" są niezależną organizacją społeczną, niezwiązaną z jakąkolwiek opcją polityczną, urzędem czy firmą. Statut Stowarzyszenia nie przewiduje działalności zarobkowej. Znaczną część członków organizacji stanowią osoby związane w latach 2004-2010 z lokalnym Radiem Przasnysz. Do grudnia 2012 roku "Młodzi w Regionie" przeprowadzili ponad 50 inicjatyw społecznych. Angażują się także czynnie w ważne sprawy naszego regionu, jak choćby obrona Sądu w Przasnyszu, Punktu Krwiodawstwa, stworzenie Skate Parku w Ciechanowie, czy głośny sprzeciw wobec GMO. Członkowie Stowarzyszenia reprezentują także nasz region podczas prestiżowych konferencji, spotkań młodzieży, czy podczas prac nad ustawą o stowarzyszeniach w Pałacu Prezydenckim. Najwięcej inicjatyw, bo blisko 40 zostało przeprowadzone w samym Przasnyszu, 6 w Ciechanowie oraz 4 w Makowie Mazowieckim.

Pod koniec roku 2012 Stowarzyszenie doszło do statystycznego poziomu jednej inicjatywy na tydzień przeprowadzonej w naszym regionie. To więcej niż wszystkie stowarzyszenia z całego regionu w ciągu 12 miesięcy. Jesteśmy z tego dumni, bo taki postawiliśmy sobie cel, a rok 2013 zapowiada się jeszcze owocnej.

Krzysztof Wróblewski - Twórca Uznany

Polski malarz, dr hab. sztuki, urodzony w Przasnyszu. Artysta poprzez miejsce urodzenia i miłość do przasnyskiej ziemi często wraca do swoich korzeni, gdzie czerpie energie do pracy artystycznej i pedagogicznej. Prezentował swoje prace malarskie w Muzeum Historycznym w Przasnyszu w 2005 r. Napisał jeden z rozdziałów do książki prezentującej twórczość i postać Andrzeja Staszewskiego pt. „Poeta pędzla i dłuta” oraz zaprojektował okładkę. Krzysztof Wróblewski ukończył szkołę podstawową w Ulatowie-Adamach /1978/ i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie /1982/. W latach 1982-1987 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni Kazimierza Ostrowskiego. W 1995 r. doktoryzował się i habilitował w 2004 r. w ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Od 1989 roku pracuje w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Rady Wydziału tejże uczelni. W latach 1995-2003 współtworzył galerię koło w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem monumentalnym w przestrzeni publicznej. Od 2000 r. realizuje projekt Obrzeża. Od 1986 r. wystawia w Galerii BWA w Sopocie. Współpracuje z Galerią Milano w Warszawie. Prace artysty znajdują się w zbiorach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą m. in. w Australii, Austrii, Holandii, Kanady, Niemczech i Szwajcarii. Stypendia, nagrody:1988 - roczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki; 1990 - półroczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki; 1997 - wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa "Bielska Jesień”, 2002 - stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego,; 2004 - stypendium Heimstiftung, Bremer Kunststipendium, Brema. W 2002 roku zoatał odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Krzysztof Wróblewski często przybywa w rodzinne strony, odwiedza przyjaciół i znajomych, a także rodzinę. Interesuje się przasnyską kulturą i wspiera ją swoim autorytetem. Jest artystą znanym i cenionym w świecie sztuki w Polsce i za granicą.

Waldemar Krzyżewski - Medal Honorowy

 

Doktor nauk weterynaryjnych, działacz społeczny, kolekcjoner, przedsiębiorca. Absolwent LO w Przasnyszu (matura 1972) i Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie (dyplom 1978). W 1994 r. uzyskał na Wydziale Weterynaryjnym SGGW stopień doktora nauk weterynaryjnych na podstawie pracy Historia weterynarii Ziemi Przasnyskiej w XIX i XX wieku - -promotor - prof. dr hab. Jan Tropiło. Po odbyciu studiów odbył wstępny staż pracy w lecznicy dla zwierząt w Przasnyszu. Następnie pracował na stanowisku ordynatora lecznicy dla zwierząt w Krzynowłodze Małej (1978-1982). W listopadzie 1982 r. przeniesiony został na równorzędne stanowisko do lecznicy dla zwierząt w Przasnyszu - pracował tam do 1989 r. W latach 1989-1990 sprawował urząd Naczelnika Miasta Przasnysza, następnie przez cztery lata był Radnym Miejskim w Przasnyszu i przewodniczącym Komisji Rolnictwa RM. Od 1990 r. prowadzi prywatną praktykę lekarsko-weterynaryjną. Od 1981 r. członek NSZZ Solidarność i przewodniczący komisji zakładowej. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w latach 1986-1991 i 2001-2011 (obecnie członek Zarządu TPZP).
Inicjator budowy wielu pomników w Przasnyszu i okolicach, współtwórca Galerii św. Stanisława Kostki w Rostkowie (2000), właściciel prywatnego Muzeum Weterynarii. Wydał
Listy z Syberii (1997). W 2004 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007