Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała

22.02.201309:45

Sylwester

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała w roku 2013.

 Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zaprasza zainteresowane organizacje do udziału w konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała w roku 2013.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zaprasza organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do udziału w konsultacjach i zgłaszania opinii oraz uwag o programie w następujący sposób:

1) składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą na adres: ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała

2) składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@krzynowlogamala.pl

Zgodnie z art.11 a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 przytaczanej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007