Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii dla rolników i sołtysów

09.08.201314:38

Sylwester

  19 lipca 2013 roku Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przasnyszu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Przasnyszu przeprowadziła finał IV edycji Mazowieckiego Konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii dla rolników i sołtysów na etapie Placówki.

Celem konkursu jest : 1. upowszechnienie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, 2. zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Głównym organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie , a współorganizatorami instytucje , które zgłosiły swój akces i media . Do konkursu zgłosiło swój udział 15 rolników/sołtysów z gmin: Krzynowłoga Mała, Chorzele , Jednorożec i Przasnysz , a do konkursu w dniu 19 lipca br. przystąpiło 7 osób .Uczestnicy wypełniali test składający się z 15 pytań przygotowanych przez inspektora ds. prewencji KRUS. Po sprawdzeniu testów Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli KRUS i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu wyłoniła laureatów : I miejsce zdobył Pan Sławomir Ostrowski zam. Kaki Mroczki 54 gm. Krzynowłoga Mała , II miejsce Pan Paweł Roman zam. Debiny 7 gm. Przasnysz, III miejsce Pan Stanisław Zapadka sołtys wsi Parciaki w gm. Jednorożec i wyróżnienie Pan Jarosław Zembrzuski zam. Czaplice Kurki 10 gm. Krzynowłoga Mała. Zwycięzcy z rąk Kierownika PT KRUS w Przasnyszu Pana Sławomira Garlińskiego i Pana Zenona Szczepankowskiego Starosty Przasnyskiego otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu . Laureat I miejsca będzie reprezentował Placówkę , a także Powiat Przasnyski w etapie wojewódzkim konkursu.

Zdaniem organizatora konkurs przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków w gospodarstwach rolników, a także wpłynie na zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Konkurs z wiedzy i nagrody zmotywują rolników do poszerzenia już zdobytej wiedzy oraz przestrzegania zasad BHP podczas prac rolniczych.

 

Sporządziła:                                               Zatwierdził:

Małgorzata Krawczyk                           Sławomir Garliński

Starszy Inspektor                                 Kierownik PT KRUS

ds. prewencji                                            w Przasnyszu

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007