Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”

18.04.201408:25

Sylwester

KRUS PT w Przasnyszu 03 kwietnia 2014 roku przeprowadziła finał I etapu IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!" na etapie Placówki Terenowej.

Celem konkursu plastycznego jest: promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych. Głównym organizatorem Konkursu na Mazowszu jest Oddział Regionalny KRUS Warszawa, a współorganizatorami na etapie Placówki Dyrekcje Szkół Podstawowych i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu . Skład komisji konkursowej został wyznaczony przez Kierownika PT KRUS w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu.

Komisja konkursowa w składzie: Sławomir Garliński Kierownik PT KRUS Przasnysz, Małgorzata Krawczyk Starszy Inspektor ds. prewencji, Krzysztof Gadomski Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – plastyk i Anna Walędziak Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Przasnyszu obejrzała i oceniła prace laureatów I etapu konkursu kierując się przyjętymi kryteriami. Prace laureatów były wykonane różną techniką (malowane kredkami, farbami, wyklejane bibułą, wełną, słomą i modeliną itp.). Przy wyborze prac brane było pod uwagę przesłanie zawarte w tytule konkursu, estetyka, jakość danej pracy, a także samodzielne wykonanie przez autora pracy. Pod ocenę komisji poddane zostały 173 prace, które wpłynęły z 18 szkół z terenu działania Placówki Terenowej w Przasnyszu. Spośród uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa - klasy 0-III szkoły podstawowej i II grupa – klasy IV-VI komisja wyłoniła laureatów I - III miejsca i wyróżnienie.

W I grupie wiekowej:

I miejsce zdobyła Julia Piotrak uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Jednorożcu,

II miejsce Kamil Kraśniewski uczeń kl. II z ZS w Krzynowłodze Wielkiej, gm. Chorzele,

III miejsce Maksymilian Bonisławski uczeń I kl. SP w Nowej Krępie , gm. Przasnysz,

Wyróżnienie otrzymała Julia Tańska uczennica kl. II SP w Krzynowłodze Małej.

Natomiast w II grupie wiekowej laureatami zostali:

I miejsce Martyna Opalach uczennica kl. VI Szkoła Podstawowa w Ulatowie Adamach gm. Krzynowłoga Mała,

II miejsce Martyna Szewczyk uczennica kl. VI SP w Zarębach , gm. Chorzele,

III miejsce Oliwia Morawska uczennica kl. IV SP w Ulatowie Adamach , gm. Krzynowłoga Mała,

Wyróżnienie zdobyła Natalia Łukaszewska uczennica kl. VI Szkoła Podstawowa Parciaki , gm. Jednorożec

Poziom artystyczny i zastosowane techniki ocenianych prac był na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie prace , każda na swój sposób niosły przesłanie zawarte w tytule konkursu . Rysunki laureatów I miejsc z obu kategorii wiekowych zostaną przesłane do dalszej rywalizacji i oceny przez Komisję Wojewódzką w Oddziale Regionalnym KRUS Warszawie. Laureaci etapu Placówki Terenowej otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

 

Małgorzata Krawczyk

Starszy Inspektor ds. prewencji

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007