Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Wójt Adam Bacławski z absolutorium

18.06.201400:18

Michał

Choć ostatnia sesja Rady Gminy Krzynowłoga Mała odbywała się 13 dnia miesiąca, i do tego w piątek, okazała się pomyślna dla wójta Adama Bacławskiego, który uzyskał po raz kolejny absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku.

Ze względu na nieco bardziej uroczysty przebieg sesja rady została przygotowana w świetlicy wiejskiej w Kakach-Mroczkach. Do udziału w niej zaproszono nie tylko samych radnych, lecz także m.in. szefów instytucji oświatowych z terenu gminy, radnych powiatowych oraz członków Izby Rolniczej. Specjalnym gościem była pani Wiesława Krawczyk, radna sejmiku mazowieckiego.

Cel zebrania radnych był tego dnia powszechnie znany – udzielenie absolutorium wójtowi za wykonanie budżetu w 2013 roku. Zanim jednak doszło do głosowania w tej sprawie, głos zabrała przewodnicząca komisji rewizyjnej Bożena Czarzasta. Radna w krótkim wystąpieniu streściła prace podjęte przez komisję na kilku swoich posiedzeniach, po czym zaproponowała udzielenie absolutorium wójtowi. Pani Czarzasta informowała m.in., że „gospodarka finansowa gminy była prowadzona oszczędnie i racjonalnie w ramach posiadanych środków budżetowych”. Zastrzeżeń do budżetu nie wniosła również Regionalna Izba Obrachunkowa z siedzibą w Warszawie.

Wobec tego radni nie mieli wątpliwości i zdecydowaną większością udzielili absolutorium wójtowi. Wynik głosowania: 13 radnych było za udzieleniem absolutorium, 2 radnych się wstrzymało; nie było nikogo, kto zagłosowałby przeciw tej uchwale.

W trakcie sesji przyjęto również kilka innych uchwał związanych z gospodarką finansową gminy. Zaaprobowano więc kolejno sprawozdania finansowe instytucji kultury za 2013 rok oraz sprawozdanie samej Gminy Krzynowłoga, a także zatwierdzono skonsolidowany budżet gminny za rok ubiegły.

Pod koniec obrad głos zabrała Wiesława Krawczyk, która podziękowała za poparcie i oddanie głosów na jej osobę w wyborach do europarlamentu. – Kolejne wybory przed nami, ważne aby sumiennie się przygotować. Dziękuje za zaproszenie i gratuluję Wójtowi udzielonego absolutorium – mówiła w swoim wystąpieniu radna wojewódzka. Wójt Adam Bacławski również podziękował Radzie Gminy za zaufanie i zgodne podjęcie decyzji dotyczącej udzielenia absolutorium jego osobie.
 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007