Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

INFORMACJA

27.06.201409:21

Sylwester

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa (właścicieli firm i przedsiębiorstw) z propozycją współpracy z Gminą Krzynowłoga Mała w zakresie programu "Karta Dużej Rodziny", która będzie funkcjonowała w tut. gminie.

 

Przystępując do programu, poprzez zaoferowanie jego beneficjentom zniżek na swoje produkty i usługi, Państwa firmy i przedsiębiorstwa otrzymują okazję pozyskania nowych, stałych klientów. Poprzez wspieranie wielodzietnych rodzin, w tym mieszkających na terenie gminy Krzynowłoga Mała, mają Państwo możliwość budowania pozytywnego wizerunku swojej firmy i przedsiębiorstwa.

Cele programu Karta Dużej Rodziny:

  1. Umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny wielodzietnej.

  2. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej.

  3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

  4. Zwiększenie dostępności świadczeń dla członków rodzin wielodzietnych w zakresie usług.

  5. Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych do zajęć organizowanych przez różnorodne instytucje.

Informacje o udziale w programie przedsiębiorcy będą mogli zamieszczać na wszelkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych. My z kolei oferujemy zamieszczenie informacji o ich udziale w programie Karta Dużej Rodziny w materiałach informacyjnych dotyczących programu, na stronie internetowej BIP Krzynowłoga Mała.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 7

06-316 Krzynowłoga Mała

tel. (29) 7512882

e'mail: gops_krzyma@op.pl

osoba upoważniona do kontaktu: Marzena Cichowska – Kierownik GOPS

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007