Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Gmina Krzynowłoga Mała najzamożniejsza w powiecie

08.08.201413:35

Michał

Gmina Krzynowłoga Mała może pochwalić się najwyższym poziomem zamożności spośród wszystkich samorządów wiejskich powiatu przasnyskiego. Taki wniosek płynie z rankingu czasopisma „Wspólnota” zajmującego się tematyką samorządów w Polsce. Ranking obejmuje dochody za rok 2013.

 

We wspomnianym zestawieniu, którego autorem jest profesor nauk ekonomicznych UW Paweł Swianiewicz, wzięto pod uwagę szereg wskaźników, które wpływają na poziom zamożności każdego samorządu. Uwzględniano w nim m.in. dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków, a także subwencje wpłacane do kas gminnych z budżetu centralnego. Pominięto natomiast wpływy z dotacji celowych pochodzących ze środków europejskich – te bowiem często są chwilowym przyrostem budżetu gminnego, niemającym wpływu na rzeczywistą zamożność gmin.

W ostatnim zestawieniu gmin wiejskich Krzynowłoga uplasowała się na 440 miejscu na 1571 gmin, które poddano badaniu. Jej średni dochód na mieszkańca wyniósł 2640,07 zł. W tym względzie gmina Krzynowłoga wypada najlepiej spośród wszystkich wiejskich samorządów gminnych w powiecie przasnyskim. Kolejna gmina – Jednorożec – znajduje się w tym zestawieniu na 574. miejscu (2557,08 zł na jednego mieszkańca), Krasne – na 588. miejscu (2550,28 zł), Czernice Borowe – na 616. miejscu (2539,93 zł), a gmina wiejska Przasnysz – na 1378. miejscu (2241,36 zł).

Co więcej, Krzynowłoga wypada najlepiej w zestawieniu wszystkich samorządów w powiecie przasnyskim. Co prawda samo miasto Przasnysz, jak i gmina wiejsko-miejska Chorzele są notowane w rankingach miast, ich bezwzględne wyniki finansowe są jednak gorsze niż rezultat osiągnięty przez Krzynowłogę. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca Przasnysza wyniósł 2358,90zł, a w przypadku gminy wiejsko-miejskiej – 2501,40 zł na jedną osobę. Mimo więc zdecydowanie większych przychodów miast – tu przecież zwykle lokują się większe zakłady przemysłowe – wyniki na jednego mieszkańca najwyżej sytuują właśnie krzynowłoski samorząd.

Sytuacja Krzynowłogi Małej jest w zestawieniu „Wspólnoty” dość stabilna. Pokazuje to, że wyniki finansowe tej gminy są na dobrym poziomie. Z kolei wzrost wielkości budżetu gminnego w ostatnich latach był możliwy dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków z UE. Taki wniosek można wysunąć na podstawie samego rankingu. Skoro bowiem poziom zamożności gmin jest liczony bez dotacji unijnych, a zestawienie plasuje naszą gminę od lat na stałym poziomie, bezwzględny wzrost budżetowy jest możliwy tylko dzięki środkom nieujmowanym w rankingu. A tu dotacje unijne są największym źródłem wsparcia finansowego.

- Ktoś może powiedzieć, że takie rankingi nie mają sensu. Ale jak inaczej policzyć poziom zamożności samorządów, jeśli nie w przeliczeniu dochodów na jednego mieszkańca – mówi wójt gminy Krzynowłoga Mała Adam Bacławski. – Cieszę się bardzo, że po raz kolejny tak dobrze wypadamy w niezależnych zestawieniach opracowanych przez najwyższej klasy fachowców. To dla mnie i dla całego urzędu swoista nagroda za wykonywaną pracę. Dla mieszkańców gminy zaś dowód na słuszność realizowanej polityki, także finansowej.

Ranking „Wspólnoty” można znaleźć m.in. na stronie internetowej www.wspolnota.org.pl w zakładce „rankingi”.
 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007