Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Zwyczajnie niezwyczajna sesja Rady Gminy

13.08.201423:33

Michał

Sierpniowa sesja Rady Gminy Krzynowłoga Mała powinna w zasadzie być traktowana jak rutynowe spotkanie radnych organizowane zgodnie z kalendarzem prac. Okazało się jednak, że jest inaczej – przede wszystkim za sprawą dyplomów gratulacyjnych dla najaktywniejszych przedsiębiorców i rolników z terenu gminy, które wręczono podczas sesji.

Wspomniane podziękowania trafiły w ręce najlepszych przedsiębiorców i rolników wytypowanych w związku z 25-leciem polskiej transformacji. Przyznano je „w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki”, jak napisano w sentencji każdego takiego dokumentu.

Dyplomy gratulacyjne podpisali osobiście wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz wójt Adam Bacławski. 11 sierpnia otrzymali je obecni na sesji mieszkańcy gminy: Jolanta Czaplicka, Iwona Decewicz, Renata Jędrzejczyk, Genowefa Kawiecka, Barbara Kucharczyk, Danuta Niska, Krzysztof Chmieliński, Dariusz Chodkowski, Romuald Garliński oraz Jarosław Szempliński.

W ten sympatyczny sposób wyróżniono najbardziej aktywnych mieszkańców, których sukcesy przekładają również na lepszą sytuację samej gminy. Większa zamożność obywateli przekłada się bowiem zwykle na większe środki przekazywane przez przedsiębiorców czy rolników do budżetu gminnego.

Ponadto na sesji radni podjęli szereg uchwał związanych z finansami gminnymi – w tym m.in. wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego ze środków unijnych, określili zakres i formę informacji z wykonania budżetu gminy Krzynowłoga Mała za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za I półrocze, a także uchwalili wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014–2019.

Ponadto wójt Adam Bacławski złożył radnym relację z postępów prac inwestycyjnych podjętych przez gminę. Uwypuklił zwłaszcza te działania, które związane są z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego. Chodzi tu zwłaszcza o remonty budynków Zespołu Szkół w Krzynowłodze Małej i Ulatowie-Adamach. Ponadto wójt wyjaśnił szczegóły złożonego wniosku o środki unijne na budowę ścieżek rowerowych wokół zalewu Łoje, a także postęp prac remontowych na drogach gminnych (m.in. w Ulatowie-Adamach).


 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007