Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Laureaci Medalu Stanisława Ostoi-Kotkowskiego 2014

09.12.201408:59

Sylwester

`1W dniu 06 grudnia 2014 roku w siedzibie Miejskiego Domu Kultury odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Kapituły Medalu Stanisława Ostoi-Kotkowskiego, na którym po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur Kapituła zdecydowała, że laureatami Medalu za rok 2014 zostali:

1. w kategorii Twórca Uznany - Hubert Rutkowski

2 . medale w kategorii Debiut - Olga Przybysz - Ewa Weronika Nizielska

3. w kategorii Medal Honorowy - Lucjan Jankowski

W dowód uznania za zasługi dla kultury przasnyskiej i promowanie Przasnysza Kapituła postanowiła przyznać dyplomy uznania:

1. Annie Jelińskiej

2. Małgorzacie Bandurskiej

3. Tomaszowi Jakubowskiemu

 

Hubert Rutkowski – zamieszkały w Hamburgu. Urodził się 15 czerwca 1981 roku w Płońsku. Od najmłodszych lat mieszkał na terenie powiatu przasnyskiego w miejscowości Krasne, gdzie do dnia dzisiejszego znajduje się jego dom rodzinny i tu mieszkają jego rodzice. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 8 lat. Jest

Absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, gdzie odbył też studia doktoranckie.

Następnie ukończył mistrzowskie studia podyplomowe w Hochschule fur Musik und Theater Hamburgu.

Ma na swoim koncie wiele nagrań płytowych dzieł fortepianowych Juliana Fontany oraz utworów Teodora Leszetyckiego dla wytwórni Acte Prealable. W 2010 roku artysta zrealizował nagranie „Pupils of Chopin” z muzyką uczniów Chopina dla wytwórni NAXOS. Od tego czasu prowadzi aktywną działalność koncertową w większości krajów Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i USA. Brał udział w wielu festiwalach m.in. w Schleswig Holstein Musik Festival, „Raritaten der Klaviermusik” Schloss vor Husum, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz Międzynarodowego Festiwalu im. Artura Rubinsteina w Łodzi.

Jest zdobywcą wielu nagród i międzynarodowych i krajowych konkursach pianistycznych m.in.

Nagroda Główna - Konkurs Chopinowski w Hanowerze (2007)

Wyróżnienie „ Medalla per Unanimitat” – 52. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Marii Canals w Barcelonie (2006)

I nagroda - Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny w Warszawie (2000)

III nagroda – Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Wilnie (1999)

W roku akademickim 2007/2008 Pan Hubert Rutkowski otrzymał stypendium Starosty Przasnyskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej.

Hubert Rutkowski jest założycielem i prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego w Warszawie. Jest jednym z najmłodszych profesorów zatrudnionych na uczelni Hochschule fur Musik und Theater w Hamburgu, prowadzi też klasę fortepianu w Hochschule fur Kunste w Bremen.

Bardzo znaczącym dorobkiem artysty jest fakt, ze został wybrany kierownikiem katedry fortepianu w Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej w Hamburgu oraz jest dyrektorem artystycznym Towarzystwa Chopinowskiego w Hamburgu. W 2013 roku powołał do życia 1. Niemiecki Konkurs Pianistyczny Muzyki Polskiej w Hamburgu.

Hubert Rutkowski jest związany z Powiatem Przasnyskim oraz regionem poprzez swoje miejsce urodzenia i zamieszkania w którym rozwijał swój talent i działalność artystyczną. Posiada kilkunastoletni uznany w regionie i skali kraju oraz na arenie międzynarodowej dorobek twórczy.

 

Olga Przybysz - uczennica II kl. LO w Makowie Mazowieckim, a także uczęszcza na naukę śpiewu do Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu, gdzie pod okiem instruktora Pana Marka Karolskiego doskonali swoje umiejętności wokalne. Występuje na przeglądach , konkursach i koncertach okolicznościowych np.: Koncert „Zaduszki rockowe”, Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej, „Dla Niepodległej”. Posiada niezwykłą barwę i skalę głosu co zostało dostrzeżone przez Jury Konkursu „Śpiewające szkoły” w Warszawie , który Olga wygrała .

W miesiącu lipcu 2014r Olga Przybysz brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Chorwacji „ ISLAND OF TALENT 2014” . Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii MDK, że młoda utalentowana solistka reprezentująca Dom Kultury w Przasnyszu, Miasto Przasnysz i Polskę wygrywa konkurs, zdobywając I Miejsce.

Olga posiada duże możliwości wokalne, które rozwija i doskonali , a jednocześnie przy swojej skromności i pracowitości, rokuje na dalsze sukcesy na scenach całego kraju , a może i świata.

 

Ewa Weronika Nizielska – urodzona 27 .09.1999roku w Przasnyszu. Jest uczennicą III klasy Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu oraz I klasy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mlawie Filia w Ciechanowie, w klasie akordeonu mgr. Dariusza Dzięgielewskiego.

Ewa jest uzdolnioną akordeonistką młodego pokolenia, robi postępy i dokonali swoje umiejętności, co podkreśla w rekomendacji prof.zw. dr hab. Elżbieta Rosińska - Dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz . mgr. Joanna Makijonko - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie.

Brała udział w wielu przesłuchaniach i konkursach była laureatką:

  1. I miejsca w V Gminnym Konkursie Twórczości Artystycznej „Pokaż swój talent” 2012 r.

  2. II Miejsko-Powiatowego Przeglądu Utalentowanej Młodzieży – „ZZZ -Zagraj Zatańcz Zaśpiewaj” – 2013r.

  3. I miejsca w II Konkursie Muzyki Barokowej w Ostrołęce – 2013r.

Uczestniczyła także m.in. w III Międzynarodowym Festiwalu Akordeonowym ”Harmonia Espressiva” im. Prof. Jerzego Jurka w Sochaczewie oraz w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w ramach V Zjazdu Akordeonistów.

Ewa chętnie prezentuje muzykę akordeonową podczas koncertów szkolnych, a także w szerszym środowisku promując miasto powiat gminę także przed międzynarodową publicznością. W roku 2014 występowała na kilkunastu uroczystościach i imprezach na terenie miasta i powiatu.

 

Pan Lucjan Jankowski - urodzony w roku 1928, jest zapewne jednym z najstarszych debiutantów literackich na Mazowszu, a być może i w Polsce. W roku 2014 ukazała się pierwsza samodzielna książka podpisana jego nazwiskiem. Jest to zbiór wspomnień pt. „Na pograniczu”, poświęcony życiu przedwojennemu Chorzel, a także przeżyciom głównego bohatera najpierw w okresie II Rzeczypospolitej, a potem – w trudnych latach II wojny światowej.

Dzięki opowieściom spisanym przez Lucjana Jankowskiego możemy bliżej poznać wciąż mało znaną historię naszych okolic z XX wieku, nieco lepiej zrozumieć mentalność społeczności chorzelskiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a także trudny okres życia w okupowanej Polsce (Lucjan Jankowski znaczną część swojego opracowania poświęcił na opisanie pracy w charakterze robotnika przymusowego na ziemiach Prus Wschodnich).

Co istotne, wydana książka nie została wsparta żadną dotacją zewnętrzną. Udało się ją wydrukować w liczbie 300 egzemplarzy całkowicie własnym sumptem. Podkreśla to więc determinację jej autora do tego, by wspomnienia mogły ujrzeć światło dzienne i być źródłem wiedzy o dawnych Chorzelach dla młodych pokoleń.

Powstała książka nie była efektem nagłego przypływu weny twórczej pana Lucjana. Jest to owoc wielu lat pracy literackiej i spisywania kolejnych epizodów ze swojego życia. Przez długi czas chorzelanin pisywał do przysłowiowej szuflady. Jedną z niewielu próbek jego talentu można odnaleźć w zbiorowej pracy poświęconej harcerstwu na terenie powiatu przasnyskiego – do tej publikacji pan Lucjan opracował materiały poświęcone przedwojennemu ruchowi harcerskiemu w Chorzelach. Poza tym jednak jego prace nie trafiały do publicznego obiegu.

Pan Lucjan Jankowski do tej pory pisywał głównie w lokalnych periodykach. Nigdy nie wydał własnej książki ani nie był samodzielnym autorem większych publikacji zbiorowych. Mimo to jego styl pisarski jest żywy i obrazowy, co zdradza dużą umiejętność radzenia sobie ze słowem. W sytuacji dojrzałego wieku pisarza jest to duży atut – tak autora, jak i samej publikacji.

 

W dowód uznania za zasługi dla kultury przasnyskiej i promowanie Przasnysza Kapituła postanowiła przyznać dyplomy uznania dla :

Małgorzaty Bandurskiej

Jej praca, pasja i zaangażowanie pozwoliły zaszczepić wśród setek naszych mieszkańców zainteresowanie tańcem. Pani Małgorzata wykonała nieocenioną pracę w sferze społecznej integrując naszą młodzież, ich rodziców, całe środowiska w organizację wielu wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu przasnyskiego. To właśnie przez działalność p .Małgorzaty o naszej młodzieży i całym regionie usłyszała cała Polska.
Od wielu lat p. Małgorzata Bandurska zajmuje się oprawą taneczną imprez i uroczystości miejskich i powiatowych.

Na swoim koncie posiada wiele osiągnięć, które mają swoje odbicie w sporej ilości nagród które zdobyła na

Przeglądach tanecznych w : Mławie, Żurominie, Płońsku, Lipnie, Sierpcu, Grodzisku Mazowieckim, Dobrzyniu nad Wisłą, Warszawie, Olsztynie zdobywając przez lata 2003- 2014:

o I miejsce – 12 pucharów / nagród

o II miejsce – 13 pucharów / nagród

o III miejsce – 9 pucharów / nagród

o 1 – nagroda główna

o 1 - Grand Prix

oraz cztery wyróżnienia.

Ostatnio otrzymała od Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka podziękowanie za pracę na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w środowisku wiejskim i za pracę z orkiestrą OSP.

 

Tomasza Jakubowskiego

Instruktor plastyki w Domu Kultury w Przasnyszu, twórca Pracowni Batiku „Mamut” od 8 lat zajmujący się technika batiku – metodą wytwarzania barwnych tkanin poprzez wielokrotne nakładanie wosku oraz barwienie materiału. Pod kierunkiem Tomasza Jakubowskiego powstało kilkaset batików. Niewątpliwy sukces przyniósł projekt pod nazwą „Muzycy w Batiku”, kolekcja 94 portretów znanych muzyków które prezentowane były na wielu wystawach m.in. w Warszawie, Lublinie, Mławie czy Ciechanowie. Podsumowaniem pracy nad projektem było wydanie przez Stowarzyszenie Razem Albumu „Muzycy w Batiku”.

Kolejnym projektem pracowni były warsztaty pisania ikon, które zapoczątkowały cykl batików pn. „Ikony-Batik-Inspiracje” Prace mogliśmy podziwiać w Muzeum Historycznym w Przasnyszu. Uczestnicy zajęć pracowni również włączyli się w tworzenie muralu na budynku starego kina Światowid podczas I Festiwalu Światła w Przasnyszu.

 

Anny Jelińskiej

Poetka, aktorka, niezwykle aktywna i twórcza kobieta, która ukochała teatr co znalazło odzwierciedlenie w sztukach które wyreżyserowała sama i które spotkały się z dużym uznaniem publiczności. Były to: „Zemsta” wg. A. Fredry i „Dulska przed sądem” wg. Gabrieli Zapolskiej – wystawione m.in. w Przasnyszu, Jednorożcu, Chorzelach, Makowie Mazowieckim i Warszawie. Potrafiła zintegrować i zarazić miłością do sztuki teatralnej ludzi w różnym wieku, którzy pod jej okiem wspaniale wcielali się w swoich

bohaterów na scenie. Pani Anna uczestniczyła też w wielu wieczorach poetyckich, a wiersze które napisała, można przeczytać w kilku zbiorach poezji poetów przasnyskich m.in. w tomiku „Z Przaśnych Opłotków”. Obecnie przewodniczy w działalności Klubu Literackiego „Przaśnik”.

 

medalkotkowskiego@wp.pl

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007