Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych dla maturzystów

23.05.201613:04

Sylwester

ANR_logo Agencja Nieruchomości Rolnych informuje o rozpoczęciu XV-ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2016/2017 (WA.SOP.51.2.10.305.2016.Maz). Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnie wyższą.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu.
  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem;
  • pochodzą z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.295 zł ( 70 płacy minimalnej obowiązującej od 1 stycznia 2016r.) lub 1.480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( dochód netto wyliczony z czerwca 2016r.);

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać na adres:

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie

 pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment IA( wraz z załącznikiem ) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.fep.lodz.pl.

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007