Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Nabór do studium oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

14.06.201611:32

Sylwester

LOGO WKUSzkolenie będzie prowadzone w formie 12-to miesięcznego studium oficerskiego w ramach pełnienia stacjonarnej, kandydackiej służby wojskowej. Jego rozpoczęcie planowane jest na październik bieżącego roku, a egzaminy oraz kwalifikowanie ochotników zostanie przeprowadzone w lipcu.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na oficera, absolwent studium zostanie mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego, powołany do służby zawodowej, i wyznaczony na stanowisko oficera młodszego w utworzonym pododdziale Obrony Terytorialnej lub innej jednostce wojskowej i przyjęcie do studium mogą ubiegać się osoby zainteresowane służbą w OT (pasjonaci) posiadające tytuł magistra, w wieku 26 - 35 lat, spełniające wymagania formalno-prawne.
Warunkiem niezbędnym przystąpienia do powyższej rekrutacji jest zarejestrowanie się w internetowym systemie rekrutacji WSO WL we Wrocławiu i złożenie do dnia 30.06.2016 roku do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień wniosku (wraz z kwestionariuszem osobowym) o przyjęcie do służby kandydackiej w studium oficerskim w WSOWL we Wrocławiu.
W związku z koniecznością skierowania osób zainteresowanych do wojskowej komisji lekarskiej oraz pracowni psychologicznej w celu orzeczenia zdolności do zawodowej służby wojskowej prosimy o niezwłoczne składanie wymaganych dokumentów.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu i warunków naboru, etapów rekrutacji (w tym orzecznictwem zdrowotnym i psychologicznym) oraz zasad i warunków przyjęcia i pełnienia służby kandydackiej można uzyskać osobiście lub telefonicznie w WKU w Ostrołęce tel. 261-384-430, 261-384-435 lub 261-384-433.

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007