Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Czerwcowe aktualności

29.06.201709:06

Sylwester

drogaDroga z dofinansowaniem - Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Krzynowłoga Mała dotację celową na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulatowo-Czerniaki”. Dzięki temu nasza gmina będzie mogła wreszcie skorzystać ze środków, które są kierowane przede wszystkim do gmin wiejskich znajdujących się na terenie naszego województwa.

Wysokość przyznanej dotacji to 45 tys. zł. Całkowita wartość wszystkich prac związanych z modernizacją wspomnianej drogi przekroczy kwotę 126 tys. złotych. W ramach zaplanowanych działań inwestor, czyli Gmina Krzynowłoga Mała, zamierza:

· zbudować i zmodernizować drogę dojazdową do gruntów rolnych o łącznej długości 999 metrów;

· wykonać podbudowę żwirową na planowanym ciągu drogowym;

· wykonać poczwórne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją oraz kruszywem na powierzchni niemal 4000 m kwadratowych.

Do tej pory udało się już przygotować stosowną dokumentację oraz ogłosić postępowanie na wykonanie wskazanej drogi.
W drugiej połowie czerwca jest planowane podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, tak by do końca jesieni tego roku wykonać wszystkie prace.

 

Grodzimy boisko w Ożumiechu 

Gmina Krzynowłoga Mała przystąpiła do grodzenia placu w miejscowości Ożumiech. Na placu tym znajduje się ogólnodostępne boisko do piłki nożnej, dlatego przygotowywane ogrodzenie zwiększy bezpieczeństwo dzieci, które korzystają z tego placu.

Ogrodzenie zostanie wykonane z solidnej siatki metalowej; dodatkowo gmina zamierza zamontować tu bramę wjazdową, by zabezpieczyć teren przed wchodzeniem przypadkowych osób czy też wjeżdżaniem samochodami na teren boiska.

W ramach zadania powstanie ponad 220 metrów ogrodzenia. Ponieważ prace wykonywane są systemem gospodarczym, koszt całej inwestycji nie powinien przekroczyć 5 tys. złotych.   

boisko

Bramki w Marianowie

W miejscowości Marianowo udało się już zamontować na istniejącym boisku drewniane bramki do piłki nożnej.

Dzięki temu dzieci z tej miejscowości i okolicznych mogą spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu i korzystać z przygotowanej infrastruktury.  

bramka

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Świniarach

W ostatnich tygodniach rozpoczęła się realizacja ostatniego etapu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Świniarach. 

Ponieważ zakres przewidzianych prac jest dość zaawansowany technicznie, gmina postanowiła wskazać wykonawcę  tego zadania w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W wyniku tego postępowania udało się już wyłonić wykonawcę na dokończenie ocieplenia świetlicy. Stosowne roboty wykona firma z Przasnysza.

W ramach prac zostanie wykonany tynk elewacyjny oraz podbitka dachowa. Wartość  prac to prawie 20 tys. złotych. Wszystkie prace budowlane powinny się zakończyć do 15 lipca tego roku.

swietlica

Nowe ogrodzenie w Ulatowie-Adamach

Aby poprawić bezpieczeństwo na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach, Gmina planuje budowę wysokiego ogrodzenia (do wysokości 4 m), które będzie pełniło również funkcję piłkochwytu.

Pierwsze prace budowlane są planowane jeszcze na czerwiec, zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Przewidywany koszt tego zadania jest wyceniany na ok. 7 tys. złotych. Prace budowlane zostaną wykonane we własnym zakresie.  

Światło ze słońca

Stawiamy na ekologię! W ostatnich tygodniach na terenie gminy została zamontowana pierwsza lampa solarna, zasilana wyłącznie energią ze słońca. W ten sposób rozpoczęło się testowanie tego typu oświetlenia. Jeśli sprawdzi się ono w rzeczywistych warunkach, gmina będzie chciała sukcesywnie montować więcej podobnych lamp.

Pierwsza, a zatem „historyczna” lampa solarna została zamontowana obok przystanku autobusowego w miejscowości Grabowo-Rżańce. Oświetla zarówno zatoczkę, jak i przejście dla pieszych, dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo i oczekujących na autobusy, i osoby, które wracają do domu po tym, gdy wysiądą na przystanku z pojazdu.

Koszt jednej lampy wynosi około 6 tys. złotych. Jest to cena dość wysoka, jeśli się jednak weźmie pod uwagę, że trzeba byłoby  tu przyłącze energetyczne, koszt ten okazuje się znacznie mniejszy od tradycyjnej lampy.

solar

Bieżące naprawy dróg

Po okresie zimowym przystąpiono do łatania dziur na drogach asfaltowych. Do tej pory na te prace zużyto 29 ton masy asfaltowej, za kwotę niemal 12 tys. złotych. Ubytki były łatane przez pracowników urzędu gminy, co zmniejszyło koszty osobowe tych działań. Ułożoną masę dodatkowo ubito zagęszczarką, którą Gmina zakupiła specjalnie do tego celu.

Dotacje dla mieszkańców z Funduszu Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała pozyskał w ostatnim czasie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwania azbestu z gospodarstw prywatnych z terenu gminy. Dofinansowanie ma postać dotacji, a jej wysokość będzie stanowić 85% wszystkich kosztów poniesionych na ten cel.

Zadanie pn.  „Usuwanie, transport i utylizacja płyt dachowych azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Krzynowłoga Mała” zostało dofinansowane łączną kwotą 30 763,00 zł. co stanowi 85 % wartości zadania W ramach zadania planujemy usunąć 83,28 Mg wyrobów zawierających azbest z 24 posesji.

Z tego samego źródła popłyną także do budżetu gminnego pieniądze na inny projekt o charakterze proekologicznym. Na działanie zatytułowane: „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Krzynowłoga Mała” udało się pozyskać środki  w wysokości 44 692,07 złotych.

W ramach zadania zostanie zamontowanych 9 pieców ekologicznych na pelet, które zastąpią dotychczas stosowane piece węglowo-drzewne  w wybranych gospodarstwach. Piece peletowe charakteryzują się sprawnością grzewczą na poziomie 95%. Wymiana starych kotłów CO przyczyni się zaś do zmniejszenia emisji groźnych pyłów, które prowadzą m.in. do powstawania smogu w okresie jesienno-zimowym.

Środki na remont hydroforni

Urząd Gminy Krzynowłoga Mała jest na dobrej drodze do uzyskania ważnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kiedy tylko gmina uzyska stosowne dokumenty, rozpocznie się remont stacji uzdatniania wody.

Obecna technologia zamontowana w SUW jest niewydajna, co wpływa na jakość dostarczanej wody. Zamontowane filtry są w stanie prawidłowo przefiltrować ok. 15 m3  na godzinę, jednakże w okresach letnich zapotrzebowanie wynosi ok.. 40 m3. Spowodowane jest to zwiększoną liczbą miejscowości korzystających z wodociągu, jak również likwidacją prywatnych studni przez mieszkańców.

Hydrofornia była już remontowana, jednakże zainstalowane urządzenia nie pokrywają potrzeb mieszkańców. Dlatego też zapadła decyzja o gruntownej przebudowie systemu uzdatniania wody.

Ze względu na koszty gmina chce podzielić inwestycję na dwa etapy. Pierwszym z nich będzie rozbudowanie linii o kolejne filtry odmanganiaczy i odżelaziaczy. Drugim będzie budowa zbiornika wyrównawczego o objętości ok. 100 metrów sześciennych, aby zapewnić równomierną ilość wody w okresach wzmożonego poboru.

Koszt pierwszego etapu oscyluje w granicach 680 tys. złotych, natomiast budowa zbiornika retencyjnego to kolejne 500 tys. złotych. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe tylko dzięki pozyskaniu środków z zewnątrz. Zgodnie jednak z zapowiedziami samorząd jest na dobrej drodze do pozyskania stosownej zgody i pożyczki, co pozwoli na rozpoczęcie jednej z najważniejszych inwestycji w historii gminy. 

 

 

 

 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007