Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

„Urząd jest dla mieszkańców”

29.06.201709:23

Sylwester

DSC02459 -- kopiaRozmowa z Anną Leśnik, nową sekretarz Gminy Krzynowłoga Mała.

Redakcja: Dlaczego zdecydowała się Pani przystąpić do konkursu na stanowisko sekretarza gminy?

A.L.: Zwróciłam uwagę na ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza gminy Krzynowłoga Mała ze względu na moje zainteresowanie pracą w administracji publicznej. Moje kwalifikacje w pełni odpowiadały wymogom określonym w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko. Ukończyłam administracyjne studia wyższe zawodowe, a także studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii w zakresie kontroli i audytu w jednostkach samorządu terytorialnego. Dodatkowo mam ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w zakresie zasad wykorzystywania funduszy unijnych. Jeśli do tego dodam również certyfikaty bezpieczeństwa danych osobowych w praktyce administracyjnej, procedur administracyjnych i technik prawodawczych w JST oraz Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych „Certyfikat ECDL Start” – to mogę powiedzieć, że jestem przygotowana do pełnienia takiego stanowiska.

Jakie ma Pani doświadczenie zawodowe? Czy pracowała już Pani w przeszłości na podobnych stanowiskach?

W samorządzie pracuję od 1979 roku. W swojej pracy zajmowałam różne stanowiska, począwszy od referenta ds. społeczno-administracyjnych, poprzez stanowisko ds. ewidencji ludności, księgowość oświatową, księgowość podatkową, stanowisko inspektora ds. oświaty, aż do dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Karniewie – to stanowisko objęłam w 2000 roku. Od 2007 roku przez dwie kadencje, czyli przez 8 lat sprawowałam funkcję sekretarza Miasta Maków Mazowiecki. W 2015 r. rozpoczęłam pracę w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach na zastępstwo Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Rok temu zostałam doradcą Wójta Gminy Jednorożec. Jednak po ukazaniu się ogłoszenia o naborze na stanowisko sekretarza Gminy Krzynowłoga Mała bez wahania złożyłam dokumenty aplikacyjne, licząc na nowe zadania i nowe wyzwania. Tak też się stało.

Proszę wymienić trzy najważniejsze cechy dobrego sekretarza urzędu gminnego. Dlaczego akurat te?

Trudno zasady bycia dobrym sekretarzem ograniczyć tylko do trzech cech. Moim zdaniem wiele czynników wpływa na to, jak realizujemy swoje zadania, ale przede wszystkim, czy jesteśmy sobą. Jednak uważam, że najważniejsze cechy to: sumienność, dyspozycyjność oraz szacunek dla drugiego człowieka. Sumienność dlatego, że uważam pracę w administracji samorządowej za swego rodzaju służbę wspólnocie samorządowej. Dyspozycyjność, gdyż trudne do rozwiązania problemy mieszkańców pojawiają się w różnym czasie. Od naszej dyspozycyjności zależy, czy i jak potrafimy im sprostać. Natomiast za najważniejszą cechę dobrego sekretarza uważam szacunek dla drugiego człowieka. W mojej ocenie nikt nie zasługuje na złe traktowanie. Tylko wzajemny szacunek pozwoli nam wspólnie realizować nałożone na gminę zadania i osiągać wyznaczone cele.

DSC02459

Czy nie obawia się Pani, że trudniej będzie Pani sprawować tę funkcję, jeśli nie jest Pani rodowitą mieszkanką tych ziem?

Moim zdaniem fakt, że nie jestem rodowitą mieszkanką tych ziem, w żaden sposób nie wpłynie na trudności w wykonywaniu moich obowiązków. Przecież do pomocy w wykonywaniu zadań na moim stanowisku mam wspaniały zespół ludzi, przeważnie mieszkańców tych ziem, z którymi wspólnie będziemy realizować podjęte zadania. To, że nie jestem mieszkanką tej gminy, wpłynie tylko pozytywnie na obiektywizm w ocenie zadań do wykonania.

W którą stronę powinna zmierzać Krzynowłoga Mała? Rozwój stref przemysłowych czy np. stawianie na tradycję, kulturę?

Nie do mnie należy wytyczanie celów i określanie kierunków rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała. Wierzę, że wybrana przez społeczność tej gminy Rada Gminy wybierze właściwy kierunek rozwoju, a urząd gminy będzie w realizacji tego kierunku Radę Gminy wspierał i pomagał osiągnąć zamierzone cele.

Jak w takim razie widzi Pani rolę urzędników gminnych w tak małych wspólnotach?

 Zgodnie z zapisem ustawowym sekretarz gminy ma zapewnić sprawne działanie urzędu, dbać by urzędnicy zatrudnieni w urzędzie podnosili swoje kwalifikacje. Moje zadanie to również  zastępowanie wójta gminy w razie nieobecności. Natomiast uważam, że każdy urząd gminny jest dla swoich mieszkańców. W mojej ocenie nasz urząd to wspaniały zespół kompetentnych i zaangażowanych ludzi, na których pomoc i wzajemny szacunek mocno liczę. Wiem już, że zarówno państwo radni, pracownicy urzędu z panem wójtem na czele, jak i mieszkańcy gminy to mili i przyjaźni ludzie, którzy swoje obowiązki wypełniają z należytym zaangażowaniem i sumiennością oraz we wzajemnym poszanowaniu drugiego człowieka, co nie w każdej gminie można zauważyć.

 

 

 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007