Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach

04.10.201715:17

Sylwester

123 września 2017r. w Szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia oddania budynku szkolnego do użytku i Drugiego Zjazdu Absolwentów. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, który udzielił wsparcia finansowego w kwocie 1500 zł na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym ,, Moja szkoła” i tablicy do prezentacji wystawy z historii Szkoły pt. ,,60 lat minęło…” oraz Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, który udzielił wsparcia finansowego w kwocie 2000 zł na wydanie ,, Zeszytu wspomnień”.

       Przybyłych z okazji jubileuszu gości witała dyrektor Danuta Łubińska i współorganizatorka Drugiego Zjazdu Absolwentów Hanna Popiołek. Na uroczystości byli obecni: Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, Przewodniczący Rady Gminy Krzynowłoga Mała Bogdan Stryjewski,  Inspektor ds. oświaty Beata Kuklińska, Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Paweł Mostowy (absolwent adamowskiej podstawówki) , Dyrektor PPP w Przasnyszu Elżbieta Radomska,  psycholog PPP w Przasnyszu Anna Brzostek,   Dzielnicowy   Gminy mł. asp. Dariusz Piotrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej Małgorzata Budna, dyrektor Szkoły  Podstawowej w Romanach-Seborach Agata Chmielewska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej Włodzimierz Rudziński, nauczyciele , którzy pracowali w Szkole, a także aktualni nauczyciele, pracownicy oraz  uczniowie  i ich rodzice. Szczególnie  gorąco dyrektor powitała wszystkich  absolwentów oraz najstarszych nauczycieli obecnych na uroczystości , którzy pracowali w tej placówce: Mariannę Borową, Janinę Hulewicz, Tadeusza Marchwińskiego, Annę Kołakowską, Krystynę Ulatowską, Grażynę Lipską, Bożenę Pszczółkowską, Mariannę Gadomską, Barbarę Smoleńską, Halinę Jakubiak. Wdzięczni absolwenci wręczyli swoim pedagogom piękne bukiety i podziękowali za trud wychowania i nauczania.

      Minutą ciszy uczczono tych, którzy ze szkołą byli związani, ale już nie żyją.

     W swoim przemówieniu dyrektor podkreśliła, że historia to ludzie, to oni kształtują życie placówki. W szkole najważniejszy jest uczeń, jej duszą jest nauczyciel i wychowawca , wsparciem-rodzic, a dumą absolwent.

      Program słowno-muzyczny pt. ,, 60 lat minęło…” przygotowali uczniowie kl. III-VI pod kierunkiem nauczycielek:  Jolanty Tynieckiej i Magdaleny Morawskiej. Mali aktorzy zostali nagrodzeni za swój występ gorącymi brawami oraz   koszem pełnym słodyczy ufundowanym przez Wójta Gminy Jerzego Humięckiego i Przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Stryjewskiego..

       Nauczycielka języka polskiego Magdalena Morawska odczytała napisany z okazji jubileuszu piękny wiersz pt. ,, Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach”, w którym przedstawiła krótką historię szkoły.

       Starosta Zenon Szczepankowski , Wójt Jerzy Humięcki oraz zaproszeni goście złożyli życzenia , wyrazy szacunku i uznania z okazji jubileuszu oraz wręczyli kwiaty dyrektor szkoły Danucie Łubińskiej. W swoich wystąpieniach  podkreślili ważną rolę szkoły w środowisku lokalnym, zaangażowanie dyrektor szkoły oraz nauczycieli i rodziców w realizację   przedsięwzięć kulturalno-oświatowych na rzecz szkoły  oraz społeczności lokalnej.   Podkreślali, że  jest to miejsce przyjazne uczniom, drugi dom.

       Dyrektor Danuta Łubińska podziękowała władzom powiatowym i gminnym za życzliwość, współpracę oraz otwartość na potrzeby szkoły. Serdeczne podziękowania  złożyła współorganizatorce uroczystości-absolwentce i Radnej Gminy pani Hannie Popiołek oraz autorom ,, Zeszytu wspomnień”: emerytowanym nauczycielkom-pani Mariannie Borowej i  pani Grażynie Lipskiej oraz absolwentom adamowskiej podstawówki: dr hab. prof. nadzw. w  Instytucie Włókien Naturalnych w Łodzi  Zdzisławowi Czaplickiemu , artyście malarzowi-prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej  Krzysztofowi Wróblewskiemu, dr nauk humanistycznych Annie Jaroch, pani Renacie Smolińskiej, mgr dziennikarstwa Barbarze Popiołek, mgr inż. rolnictwa i technologii żywienia Annie Boczkowskiej.

         Gorące podziękowania i życzenia popłynęły również w kierunku nauczycieli, rodziców , uczniów i pracowników, którzy pomagali w przygotowaniu uroczystości.

        Na zakończenie oficjalnych uroczystości na sali pojawił się ogromny jubileuszowy tort. Później absolwenci i zaproszeni goście udali się do szkolnych sal na pogawędki i wspomnienia przy kawie. Po zwiedzeniu szkoły i spotkaniach w klasach wszyscy zebrali się na szkolnym placu, aby zasadzić pamiątkowe drzewo - DĄB ABSOLWENTÓW’2017.

     Rocznica 60-lecia szkoły stała się świętem wspomnień, a jej podniosła atmosfera na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich przybyłych. Szkoła to przecież młodość, przyjaźnie,  beztroska i najpiękniejsze lata. Gdy do nich powracamy, łza w oku się kręci. 
 

 

 

      

 

 

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

miniatura

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007