Czy skutki kryzysu są dla Ciebie odczuwalne we własnym życiu?

tak
nie

 

Projekty proekologiczne zakończone sukcesem

07.11.201721:05

Michał

01-herbRGB300Gmina Krzynowłoga Mała zrealizowała w tym roku dwa ważne projekty o charakterze proekologicznym. Oba otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania przekroczyła 60 tysięcy złotych.

Pierwszy ze wspomnianych projektów został dofinansowany z programu pn. „Ochrona Ziemi OZ-15: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. Projekt realizowany w Krzynowłodze Małej polegał na usuwaniu, transporcie i utylizacji płyt dachowych azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy.

W ramach programu zostało usuniętych prawie 60 ton płyt azbestowo-cementowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 19 687,54 zł, natomiast a dotacja z WFOŚiGW 16 734,40 zł

Drugi z projektów zawierał dofinansowanie z programu: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W gminie zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Krzynowłoga Mała”.

W ramach programu zostało wymienionych 9 pieców węglowych na piece ekologiczne. Każda z osób biorących udział w projekcie otrzymała dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 5 tysięcy zł. Łączna kwota dotacji z WFOŚiGW, która trafiła do naszej gminy, wyniosła 44 692,07 zł.

tablica 1

 

tablica 2

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007