KRÓTKA PREZENTACJA KRZYNOWŁOGI MAŁEJ

 

Krzynowłoga Mała jest jedną z gmin powiatu przasnyskiego, położoną na żyznych terenach zaliczanych do Wysoczyzny Ciechanowskiej. Zajmuje obszar 184 km2, co daje jej trzecie miejsce pod względem powierzchni powiatu. Obecnie na jej terenie mieszka 3716 osób. Zdecydowana większość tutejszych mieszkańców zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, co czyni ją jedną  najbardziej prorolniczych gmin na północnym Mazowszu. Sprzyjają temu także warunki przyrodnicze – duża część ziem gminy należy do III i IV klasy gleby, dzięki czemu można tu uprawiać lepsze rodzaje zbóż, a także przeznaczać ziemie na łąki o wysokiej wydajności. Przekłada się to z kolei na specjalizację gospodarstw rolnych na naszym terenie. Obecnie wielu mieszkańców przestawiło się przede wszystkim na produkcję mleczną. Rolnicy z terenu gminy kooperują z takimi zakładami, jak Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach czy okoliczne zakłady przetwórcze.

Jednocześnie sama gmina ma duże tradycje historyczne. Pierwsze wzmianki o kościele i parafii krzynowłoskiej pochodzą z 1476 roku. Początkowo wieś znajdowała się w rękach rodu Łosiów, starego i możnego rodu mazowieckiego; od połowy XVII wieku przeszła we władanie rodziny Nieborskich; jej rozwój doprowadził w XVIII wieku nawet do czasowego uzyskania praw miejskich (do początków XIX wieku).

Przez cały ten okres najpierw wieś, a od 1864 roku – gmina Krzynowłoga Mała związana była z tradycjami rolniczymi. Dziś też jest uznawana za zagłębie mleczarskie całego powiatu przasnyskiego.

 

GMINA KRZYNOWŁOGA MAŁA W OBIEKTYWIE KRZYSZTOFA NOWAKOWSKIEGO

1

2

4

5

6

7

9

11

12

13

15

17

18

19

20

21

22

24

26

29

31

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

LOGO WKU

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007