Sekretarz Gminy

Anna Leśnik

 

DSC02459


Telefon: 029 7512720
Fax: 029 7512725
email: gmina@krzynowlogamala.pl

 

Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy:

 

 1. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy;
 2. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzedu oraz uaktualnienie go w razie potrzeb;
 3. współpraca z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania;
 4. przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy w Urzędzie;
 5. przestrzeganie przez pracowników przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu podstępowania administracyjnego;
 6. adaptacja zaowodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych, opiekun praktyk szkolnych;
 7. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników i samodzielnych stanowisk pracy;
 8. pod nieobecność wójta wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
 9. przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta;
 10. nadzorowanie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 11. rozstrxyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu;
 12. dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników;
 13. prowadzenie kontroli wewnętrznych Urzędu w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynacja kontroli zewnętrznych;
 14. prowadzi rejestr zarządzeń Wójta Gminy;
 15. nadzoruje działania związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP, wyborów parlamentarnych i referendów oraz wykonuje zadania urzędnika wyborczego w Gminie;
 16. wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta;
 17. uczestniczy w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania;
 18. nadzoruje prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 19. prowiadzi książkę kontroli;
 20. wykonuje zadania powierzone przez Wójta związane zfunkcjonowaniem Urzędu;
 21. sprawuje bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie oraz referatem ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

 

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007