Skarbnik

Marzena Zając

Marzena Zajac1

Telefon: 029 7512720
Fax: 029 7512725
 

email: gmina@krzynowlogamala.pl

 

Do zadań i kompetencji Skarbnika należy:


 

 1. zapewnia prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej gminy;

 2. opracowuje projekt budżetu gminy oraz nadzoruje jego wykonanie;

 3. czuwa nad prawidłowym wykonaniem budżetu;

 4. dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji;

 5. przekazuje wytyczne oraz niezbędne dane do opracowania projektu planu budżetowego;

 6. czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;

 7. realizuje w szczególności ustawy: o dochodach gmin, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej, o rachunkowości;

 8. jest kierownikiem Referatu Finansów i Budżetu;

 9. dokonuje kontroli finansowej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych;

 10. rozlicza zaciągnięte kredyty i pożyczki;

 11. dokonuje rozliczeń inwestycji finansowanych z UE i funduszy strukturalnych;

 12. nadzoruje całokształt prac wykonywanych przez podległych pracowników;

 13. wykonuje inne zadania powierzone przez Wójta;

 

patronat 3

Zalacznik 1_logotyp_m

KMZB

 

Harmonogram odbioru odpadow

 

 

panstwowa-komisja-wyborcza

 

harmonogram(3)

LBP_logo

Nota prawna Polityka prawności Wszelkie prawa zastrzeżone © Krzynowłoga Mała 2008

Projekt,

CMS,

hosting

-

Maxus Net Communications 2007